logo itpoint.cz

FUP nově a přesněji

Společnost GTS změnila od 1. července podmínky regulace internetového připojení u ADSL (tzv. FUP). Přistoupila k technologicky náročnějšímu řešení, které spočívá v dynamické aplikaci FUP namísto původního statického řešení, jež vycházelo z hodnot měřených od počátku měsíce.

Společnost GTS změnila od 1. července podmínky regulace internetového připojení u ADSL (tzv. FUP). Přistoupila k technologicky náročnějšímu řešení, které spočívá v dynamické aplikaci FUP namísto původního statického řešení, jež vycházelo z hodnot měřených od počátku měsíce.

Nové řešení aplikuje FUP průběžně podle skutečné zátěže v čase. Limity hodnot přenesených dat zůstávají stejné, tedy 4 GB v rychlostním pásmu 512/128 kbit/s a 8 GB pro rychlosti 1024/256 kbit/s. Nové nastavení umožňuje zejména přesné vymezení časového období pro aplikaci FUP.

Počet FUP dnů (cd) stanovuje vzorec cd = (pd-dm)*2. V něm znamená pd celkový počet dnů v měsíci a dm je pořadí dne v měsíci, kdy byla FUP na zákazníka aplikována. Čím dříve uživatel dosáhne limitních hodnot přenesených dat, tím déle na něj bude aplikována FUP.

FUP představuje pro GTS pravidla zajišťující rovnoměrné a korektní využívání služby pro všechny uživatele. Související opatření jsou aplikována férově na uživatele zpomalující rychlost připojení na úkor druhých. Zavedením FUP dochází k adresnému zpomalení přenosu dat právě těm, kteří službu nadměrně zatěžují. Ani po zavedení FUP však nedochází u GTS ADSL ke zpoplatnění přeneseného objemu dat.

GTS

Článek ze dne 9. července 2004 - pátek