logo itpoint.cz

GÉANT začal poskytovat služby na bázi protokolu IPv6

Evropská "síť sítí" postavená na protokolu IPv6 je výsledkem úspěšné spolupráce evropských národních sítí pro vědu a výzkum včetně české CESNET2. Pilotní IPv6 služby začal GÉANT testovat v dubnu loňského roku. V listopadu začal služby IPv6 nabízet připojeným sítím. Dnes jsou tyto služby dostupné vědcům a výzkumníkům v celé Evropě a Severní Americe, v Číně, Japonsku, Jižní Koreji, na Tchaj-wanu, v Thajsku, Argentině, Brazílii, Chile či Mexiku.

GÉANT, multigigabitová panevropská vědeckovýzkumná síť propojující přes 3500 vědeckých a vzdělávacích organizací ve více než 30 zemích, začal společně se svými partnery z celého světa provozovat vůbec první internetovou síť s globálním dosahem, která je postavena na bázi protokolu IPv6.

Oznámili to představitelé GÉANTu na akci s názvem "Global IPv6 Service Launch Event", která se konala v pondělí 19. ledna 2004 v Bruselu. GÉANT, provozovaný sdružením DANTE, se tak postavil do čela aktivit, které by měly vést k celosvětové implementaci protokolu IPv6. Ten postupně v Internetu nahradí dosud používaný protokol IPv4 a do síťového prostředí přinese zásadní inovace. Integrální součástí projektu GÉANT je i česká akademická síť CESNET2 provozovaná sdružením CESNET. I proto byl na bruselskou akci za Českou republiku pozván ředitel sdružení ing. Jan Gruntorád, CSc.

Evropská "síť sítí" postavená na protokolu IPv6 je výsledkem úspěšné spolupráce evropských národních sítí pro vědu a výzkum včetně české CESNET2. Pilotní IPv6 služby začal GÉANT testovat v dubnu loňského roku. V listopadu začal služby IPv6 nabízet připojeným sítím. Dnes jsou tyto služby dostupné vědcům a výzkumníkům v celé Evropě a Severní Americe, v Číně, Japonsku, Jižní Koreji, na Tchaj-wanu, v Thajsku, Argentině, Brazílii, Chile či Mexiku. Zkušenosti získané při testování a implementaci IPv6 na síti GÉANT jsou navíc významné pro další projekty zaměřené na zavádění IPv6.

Zpřístupněním služeb IPv6 si GÉANT, provozovaný sdružením DANTE z pověření evropských národních sítí pro vědu a výzkum a realizovaný v rámci 5. rámcového programu EU, upevnil svou vůdčí pozici jakožto poskytovatel nejrozvinutější akademické infrastruktury na světě. "GÉANT musí zůstat v čele vývoje síťových technologií, aby mohl poskytovat nejlepší vědeckovýzkumnou síť na světě. Proto jsou včasné implementace služeb IPv6 na síti GÉANT tak důležité," řekl generální ředitel sdružení DANTE Dai Davies. "Jsme rádi, že se zavádění protokolu IPv6 v rámci projektu GÉANT můžeme aktivně zúčastnit. Prostřednictvím CESNETu se tak Česká republika podílí na nejpokrokovějších síťových aktivitách, které mají globální význam," dodává ředitel sdružení CESNET ing. Jan Gruntorád, CSc.

Internetový protokol IPv6

Nový internetový protokol IPv6 má v porovnání se svým předchůdcem IPv4 tři základní výhody :

  1. Zásadním způsobem zvyšuje počet dostupných IP adres. To v praxi umožní připojení k Internetu prakticky každého zařízení, které člověk používá v zaměstnání i doma.

  2. Umožní připojení zařízení k síti metodou "Plug and Play" - každé zařízení se automaticky nakonfiguruje a bude připojeno k Internetu, kdykoli bude zapnuté.

  3. Významně zvýší bezpečnost přenášených dat.

Všechny zmiňované výhody budou mít přímý dopad na každodenní život lidí. Například každý automobil může být vybaven diagnostickým zařízením, které odhalí závady na voze, aniž by je řidič sám zpozoroval. To ale není všechno - počítač zabudovaný ve vozidle bude schopen sám zaslat data do servisu, který na jejich základě připraví potřebné náhradní díly. Zatímco automobil zaparkovaný v garáži bude komunikovat se servisem, řidič bude v klidu odpočívat v obývacím pokoji.

V Japonsku v rámci testování IPv6 vybavili 2000 taxíků IPv6 zařízeními, díky nimž mohli podrobně mapovat dopravní situaci a také počasí - umožnily jim to senzory sledující rychlost vozů a činnost stěračů předních oken. Podobných příkladů by bylo možné nasimulovat nepřeberné množství, záleží jen na lidské fantazii.

Cesnet

Článek ze dne 22. ledna 2004 - čtvrtek