logo itpoint.cz

GTS Telekonference+

Nová telekonferenční služba, která vyhovuje rostoucím potřebám zákazníků Telekonference+ umožňuje telefonní propojení, kdy v jednom okamžiku může prostřednictvím telefonního aparátu v reálném čase komunikovat společně více účastníků z celého světa.

Nová telekonferenční služba, která vyhovuje rostoucím potřebám zákazníků Telekonference+ umožňuje telefonní propojení, kdy v jednom okamžiku může prostřednictvím telefonního aparátu v reálném čase komunikovat společně více účastníků z celého světa.

Co nová služba obsahuje ?

Pokud si službu objednáte, je vám aktivováno přístupové číslo sloužící pro přístup k neřízené telekonferenční službě. Číslo může být geografické, čili vázané na jednotlivé kraje, i negeografické (800 xxx xxx, audiotexová čísla). Dále je vám vygenerován personální identifikační kód (PIN kód), který slouží k ověření účastníků konference. Tím je dosaženo podstatně vyššího stupně bezpečnosti služby než u dosavadního poskytovaného řešení. Identifikační číslo PIN má ovšem i další využití, v rámci jedné firmy je možné si objednat více PINů s tím, že jsou jednotlivé PINy rozděleny různým skupinám uživatelů (management, obchod, technické oddělení, atd.). Za těchto okolností mají členové dané skupiny jistotu, že se při konání telekonference nepřipojí nikdo, kdo do skupiny nepatří. Navíc při přidělení zvláštních PINů pro jednotlivé skupiny je možné vést v rámci jedné společnosti současně až čtyři nezávislé konference rozlišené buď číslem, nebo PINem. Při organizačních změnách ve společnosti není nic jednoduššího, než nechat starý PIN zrušit a zavést nový, který bude sdělen pracovníkům podle jejich nového zařazení. Podstatné je, že rozšíření služby představuje také možnost současného připojení až 32 účastníků v každé ze čtyř nezávislých konferencí. Dohromady se tedy může telekonferencí účastnit až 128 účastníků.

K výhodám řešení lze počítat i způsob zpoplatnění provozu. Platíte standardně podle použitého typu čísla. Pokud je hovor směrován prostřednictvím geografického čísla, platí každý účastník pouze klasický odchozí hovor. Volat lze v podstatě odkudkoliv. Volá-li účastník na negeografické číslo, platí zřizovatel telekonference jako za jiné služby barevných linek, pouze s omezením volání na takovéto číslo ze zahraničí.

Po uvedení služby se na nás klienti často obraceli s dotazem, zda se jedná o samostatnou službu, či zda zákazník musí být uživatelem hlasových služeb GTS. Odpověď je trochu šalamounská: jde o samostatnou službu, nicméně jejím hlavním smyslem je dát našim zákazníkům zejména hlasových služeb další benefit.

A jak telekonference funguje z pohledu zákazníka ?

Před zahájením se skupina musí domluvit na termínu telekonference. V daný okamžik každý z účastníků vytočí příslušné číslo konference. Po zaznění dlouhého tónu zadá přidělený PIN, a tím vstupuje do konference.

GTS

Článek ze dne 13. srpna 2004 - pátek