logo itpoint.cz

GTS už nemá paušál a zavedl tvrdou regulaci - čtyři hodiny denně a dost

Zatím co dosud byla služba GTS Pohoda Doma omezená pouze dobou souvislého trvalého připojení v období mimo špičku (4 hodiny), podle nejnovějších změn, které hodlá společnost GTS učinit, by se paušální připojení zredukovalo na pouhé 4 hodiny denně a 8 hodin o víkendu. Celkově by pak uživatel paušálního dial-upu nesměl překročit hranici 120 hodin měsíčně.

Dne 23.4. 2004 začala společnost GTS rozesílat svým zákazníkům využívajícím službu GTS Pohoda Doma rozesílat e-mailové zprávy, ve kterých je upozorňuje na významnou změnu v pravidlech poskytování služby.

Zatímco dosud byla služba GTS Pohoda Doma omezená pouze dobou souvislého trvalého připojení v období mimo špičku (4 hodiny), podle nejnovějších změn, které hodlá společnost GTS učinit, by se paušální připojení zredukovalo na pouhé 4 hodiny denně a 8 hodin o víkendu. Celkově by pak uživatel paušálního dial-upu nesměl překročit hranici 120 hodin měsíčně.

GTS v nových podmínkách doslovně říká :

Těžko posoudit, co tímto sdělením společnost GTS myslí a jestli takové upozornění dostali všichni zákazníci nebo pouze někteří, kteří se v rámci původních podmínek snažili využít službu GTS Pohoda Doma opravdu naplno. Každopádně lze v oznámení najít docela zajímavou nesrovnalost. Jestli totiž uživatel nesmí překročit limit 120 hodin měsíčně a budeme-li předpokládat, že průměrný měsíc má 30 dní, tak nám logicky vychází denní limit 4 hodiny. To už ale vášnivým surfařům nezbudou žádné volné hodiny na víkendy (z formulace není jasné, zda se 8 hodin vztahuje i na státní svátky).

To je však pouze nepodstatný detail, zřejmě se u GTS trochu přepočítali. Co se nám zjistit nepodařilo, je datum, od kterého by měly tyto změny platit. Společnost GTS se totiž ve svých všeobecných podmínkách zavazuje, že bude o změnách v ceníku své zákazníky informovat alespoň 14 dní předem a v případě změny podmínek alespoň tři měsíce předem.

"Oznámení o změně v ceníku musí Poskytovatel Účastníkovi oznámit e-mailem nebo zveřejněním na www stránkách Poskytovatele alespoň 14 dní před účinností změny, v případě změny podmínek alespoň 3 měsíce předem."

Zajímavé je, že v závazné objednávce se mluví o třiceti dnech v případě změn v ceníku a třech měsících v případě změn ve všeobecných podmínkách. Opravdu tedy nevím, jestli musí společnost GTS o změnách v ceníku informovat měsíc předem, nebo jim na to stačí 14 dní. Co je však jasné, je počet dní, ve kterých musí zákazník v případě nesouhlasu s novými podmínkami zareagovat (vypovědět smlouvu). Pokud tak neučiní do sedmi dnů od okamžiku oznámení citovaných změn, považuje se jeho mlčení za souhlas s novým ceníkem nebo podmínkami. Jestli tedy dobře chápu zmiňovanou formulaci, tak oznámení už uživatelé obdrželi 23.4. 2004 a lhůta, ve které mohou smlouvu vypovědět, jim už utíká.

V této souvislosti mě napadá, že to není poprvé, kdy společnost GTS významně podráždila své zákazníky. Už minulý měsíc dorazilo na adresu našeho sdružení hned několik zpráv od nespokojených uživatelů, kteří si stěžovali na opakované a dlouhodobé výpadky u služby GTS Pohoda Doma. První problémy s připojením zaznamenali uživatelé již 19.3. 2004 a výpadky v připojení (často úplná nefunkčnost připojení) přetrvávaly s přestávkami až do 3.4. 2004. Informovali jsme se tedy na infolince GTS a operátorka nám potvrdila, že k potížím s připojením skutečně docházelo a postihlo to více uživatelů v různých lokalitách.

Podle informací GTS mají uživatelé, které postihla dlouhodobá nefunkčnost připojení, nárok na poměrnou slevu z měsíčního paušálu. Nedostanou ji však automaticky, ale musí o nefunkčnosti služby informovat GTS e-mailem a uvést dny, v nichž bylo jejich připojení nefunkční.

Vraťme se ale k novým podmínkám společnosti GTS. Nové změny zřejmě nesouvisejí s nějakým přetížením sítě, ale problém bych viděl spíš v systému účtování mezi GTS a Českým Telecomem. Již při spuštění služby jsme v tomto článku informovali o krajně nepříznivých podmínkách, za kterých GTS tuto službu poskytuje. Ve stručnosti by se celý problém dal vyjádřit jednou větou. Zatím co uživatelé služby GTS Pohoda Doma platí za tuto službu paušálně (bez ohledu na to, kolik hodin na internetu ve skutečnosti prosurfují), tak GTS musí platit Českému Telecomu po minutách. To je také hlavní důvod, proč se ostatní operátoři do poskytování takového paušálu nehrnou, protože za takových podmínek musí být poskytování mimošpičkového paušálu pro alternativního operátora prodělečné.

Český Telecom zatím žádné nové omezení pro uživatele neoznámil, ale na rozdíl od GTS, které paušál na mimošpičkové období poskytuje v ostrém provozu, Český Telecom stále poskytuje pouze zkušební provoz a až po jeho skončení zřejmě oznámí konečné podmínky, za kterých bude tuto službu poskytovat.

IPV - Miloslav Sova

Článek ze dne 26. dubna 2004 - pondělí