logo itpoint.cz

Hledají se další zájemci o spolupráci na projektu NPPG

Především v regionech kde dosud nejsou Regionální centra a je zájem veřejnosti chceme nalézt další vhodné spolupracovníky. Máte-li zájem nebo znáte-li vhodnou organizaci, prostudujte si podmínky a pokud oboustranně vyhovují zašlete nám požadované informace ...

Především v regionech kde dosud nejsou Regionální centra a je zájem veřejnosti chceme nalézt další vhodné spolupracovníky. Máte-li zájem nebo znáte-li vhodnou organizaci, prostudujte si podmínky a pokud oboustranně vyhovují zašlete nám požadované informace.

Národní Program Počítačové Gramotnosti (NPPG)

Popis programu pro zájemce o zřízení regionálních center internetu (RCI).

Cíle programu

Zpřístupnění počítačové gramotnosti a internetu co nejširší veřejnosti. Využití internetu v praktickém životě. Podpora internetové komunikace státní správy a regionální samosprávy. V žádném případě se nejedná o ekvivalent profesionálních certifikací (ECDL).

Forma programu

Ve dvouhodinových lekcích (nyní "Poprvé u počítače", "Úvod do Internetu", "Internet pro pokročilé", "Text", "Tabulka", "Práce díky internetu" a "Procvičování" - podrobnosti naleznete v Typech kurzů) se zájemci seznamují za doprovodu lektora s nejdůležitějšími prvky ovládání počítače, emailovou komunikací a orientací na internetu. Důraz je kladen na srozumitelnost a přímočarost výkladu, citlivý přístup ke všem zájemcům a zvládnutí předepsané osnovy celé skupiny (max. deset účastníků).

Kvalita služby

Celý koncept projektu byl úspěšně ověřen v loňském roce v rámci tzv. Center internetu, kdy během několika měsíců prošlo kurzy v krajských městech přes pět tisíc zájemců. Průměrná známka, kterou účastníci kurzů ohodnotili celý projekt byla 1,2 a je pro nás důkazem nejen vysoké úrovně práce lektorů, ale správnosti metodiky kurzů a efektivního organizačního modelu.

Dostupnost programu

Díky podpoře Ministerstva informatiky a komerčních partnerů je zachována i v tomto roce finanční dostupnost akce a účastníci budou přispívat i nadále dle typu kurzu 100 - 150 Kč. Klíčovým aspektem pro regionální dosah programu je však spolupráce právě se školami a knihovnami, které při pokrytí celé republiky nejlépe splňují požadavky na technické zázemí akce.

Požadavky na regionální partnery

Hlavní podmínkou je existence učebny nejlépe s deseti počítači připojenými na internet. Důležité je zpřístupnění učebny pro veřejnost v odpoledních hodinách minimálně jeden až dva dny v týdnu (v případě zájmu i více) a vhodné začátky kurzů jsou mezi 16. a 18. hodinou. Výhodou je schopnost zajistit lektora kurzů - pedagoga, zkušenějšího uživatele. Lektoři se musí zúčastnit bezplatného proškolení v osnovách kurzu a ovládání informačního systému projektu. Při volbě lektora preferujeme pedagogické schopnosti nad technickými znalostmi osobních počítačů. 
Další podmínkou je zajištění dohodnuté formy prezentace komerčních partnerů projektu. Je nutné akceptovat stanovené procesní a kontrolní mechanismy nezbytné pro důvěryhodnost čerpání poskytovaných financí.

Podmínky spolupráce

Přestože se jedná o neziskový projekt, bylo naší snahou zajistit co nejpříznivější podmínky právě pro regionální partnery. Je nutné zdůraznit, že se nejedná o komerční aktivitu a tím i příspěvek na provoz učebny je přirozeně nižší než jsou standardní tržní ceny. Veškeré vybrané finance od účastníků zůstávají regionálnímu centru a při správném elektronickém výkaznictví požadovaném Ministerstvem informatiky získává centrum za každého proškoleného účastníka další dotaci, kterou RCI může investovat podle svých potřeb do dalšího rozvoje programu (zvýšená propagace, podpora souvisejících aktivit, technické vybavení apod.)

Organizace a provozovatel projektu

Provozovatelem projektu je společnost Centrum internetu (CI). Program je otevřen všem subjektům, které splňují uvedené podmínky a každý je posuzován individuálně. CI si však vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se zájemcem - především pokud je již v daném městě více než jedno regionální centrum na cca 25,000 obyvatel, nevyhovuje z hlediska dopravní obslužnosti apod.

Centrum internetu zajišťuje výběr partnerů, uzavírání smluv s regionálními partnery, proškolení lektorů, provoz informačního systému, rezervační systém včetně call centra pro účastníky kurzů, jednotnou marketingovou a PR podporu programu v celé ČR včetně distribuce materiálů pro účastníky. Zajišťujeme také získávání finančních příspěvků, relevantních produktů, případně jiných výhod od komerčních partnerů projektu.

Další kroky

Pokud Vás tato nabídka zaujala a Vaše zařízení splňuje uvedené podmínky, dejte prosím obratem zprávu přímo provozovateli projektu na adresu spoluprace@centruminternetu.cz s následujícími informacemi :

Vaše připomínky a ostatní podmínky spolupráce z Vaší strany, případně další zajímavé údaje (zkušenosti se speciální výukou, bezbariérový přístup, používaný SW atd).

Zhruba každé 3 měsíce pořádáme další kolo výběru a přijímání nových RCI. Budou Vám tedy zaslány bližší informace o možnosti spolupráce s Vámi, podmínkách realizace projektu, text smlouvy a další potřební materiály. Žádáme Vás však o trpělivost, a především o použití adresy spoluprace@centruminternetu.cz

Těšíme se na spolupráci a zejména na vaše podněty pro úspěšnou realizaci celého záměru.

Strategie projektu :
Ing. Pavel Komárek
Centrum internetu
pavel.komarek@centruminternetu.cz

Kontakt pro uzavření smlouvy:
Ing. Libor Tošovský
Centrum internetu
libor.tosovsky@centruminternetu.cz

Centrum internetu

Článek ze dne 15. ledna 2004 - čtvrtek