logo itpoint.cz

Hospodářské výsledky Českých radiokomunikací za I. pololetí 2004

České radiokomunikace dosáhly za I. pololetí 2004 tržby ve výši 972 mil. Kč. Český telekomunikační trh zůstává i nadále velmi konkurenční. Silné konkurenční prostředí a zvýšení DPH od 1. ledna 2004 z 5 % na 22 % (resp. na 19 % od 1. května 2004) se v prvním pololetí tohoto roku projevilo ve výsledcích hospodaření a firma vykázala za vyhodnocené období provozní ztrátu ve výši 31 milionů Kč.

České radiokomunikace dosáhly za I. pololetí 2004 tržby ve výši 972 mil. Kč. Český telekomunikační trh zůstává i nadále velmi konkurenční. Silné konkurenční prostředí a zvýšení DPH za služby v našem segmentu podnikání od 1. ledna 2004 z 5 % na 22 % (resp. na 19 % od 1. května 2004) se v prvním pololetí tohoto roku projevilo ve výsledcích hospodaření ČRa v několika směrech :

  1. snížením tržeb za pronájem pevných telekomunikačních okruhů
  2. poklesem tržeb za šíření rozhlasového vysílání o 13,5%, což je důsledek snahy Českého rozhlasu kompenzovat dopady ze změny DPH ukončením vysílání na některých frekvencích, tyto dopady byly částečně vykompenzovány
  3. mírně rostoucími tržbami za přenos televizních signálů
  4. vyššími tržbami za internetové, datové a hlasové služby poskytované pod značkou "Bluetone"

České radiokomunikace vykázaly za první pololetí letošního roku provozní ztrátu ve výši 31 milionů Kč oproti provozní mu zisku ve výši 25 milionů Kč v roce 2003.

Hospodářské výsledky za I. pololetí 2004 dle českých účetních standardů, neauditované a nekonsolidované

Výnosy

Prodej

972 mil . Kč -4,3%

Výnosy z telekomunikačních služeb

482 mil . Kč -2,7%

Výnosy ze služeb spojených s šířením televizního signálu

318 mil . Kč 1,3%

Výnosy ze služeb spojených s šířením rozhlasového signálu

153 mil . Kč -13,5%

  Provozní výnosy celkem

1100 mil . Kč -6,1%

Náklady

Provozní náklady celkem

1131 mil . Kč -1,4%

Náklady na prodej

303 mil . Kč 26,3%

Osobní náklady

207 mil . Kč 10,2%

Odpisy dlouhodobého majetku

563 mil . Kč -7,7%

Provozní hospodářský výsledek

-31 mil . Kč (v roce  2003 zisk 25 mil. Kč)

Finanční příjmy a náklady

Čistý zisk z finančních operací

70 mil . Kč 46,9%
Zisk/ztráta před zdaněním 39 mil . Kč  

České radiokomunikace

Článek ze dne 4. srpna 2004 - středa