logo itpoint.cz

Hospodářskými výsledky Oskara za druhé čtvrtletí 2004

Ve druhém čtvrtletí získal Oskar celkem 64 034 nových zákazníků a celkový počet uživatelů našich služeb tak vzrostl na 1 678 005. To představuje 25,5 % nárůst oproti závěru druhého čtvrtletí loňského roku, kdy jejich počet činil 1 337 492. I v tomto čtvrtletí pokračoval Oskar v dlouhodobém trendu růstu počtu tarifních zákazníků. Jejich podíl v portfoliu dosáhl 45 %, zatímco o rok dříve to bylo 41 %  a ke konci roku 2003 celkových 42 %.

Ve druhém čtvrtletí získal Oskar celkem 64 034 nových zákazníků a celkový počet uživatelů našich služeb tak vzrostl na 1 678 005. To představuje 25,5 % nárůst oproti závěru druhého čtvrtletí loňského roku, kdy jejich počet činil 1 337 492. I v tomto čtvrtletí pokračoval Oskar v dlouhodobém trendu růstu počtu tarifních zákazníků. Jejich podíl v portfoliu dosáhl 45 %, zatímco o rok dříve to bylo 41 %  a ke konci roku 2003 celkových 42 %.

Podle interních odhadů vzrostl Oskarův tržní podíl k 30. červnu 2004 na 16,7 %, zatímco v závěru stejného období loňského roku dosahoval 15 %. Za uplynulých 12 měsíců se podle interních odhadů míra penetrace mobilních telefonů v České republice zvýšila z 88 % na 98 %. "Odhadujeme, že jsme ve druhém čtvrtletí získali přibližně 40 % z celkového počtu nově aktivovaných zákazníků, což je spolu s nadále rostoucím podílem tarifních zákazníků v portfoliu velmi potěšující trend," říka Karla D. Stephens, generální ředitelka Oskara.

Tržby ze služeb vzrostly o 26 % (31,2 % v USD) a dosáhly 3,3 mld. Kč (124,1 mil. USD). Ve stejném období loňského roku to bylo 2,6 mld. Kč (94,5 mil. USD). Za tímto výsledkem stojí zejména nárůst počtu zákazníků a udržení průměrného příjmu na zákazníka (pokles o 0,5 % - nárůst o 3,6 % v USD). APRU1 se vzhledem ke stejnému období loňského roku, kdy činilo 645 Kč (23,32 USD), stabilizovalo na úrovni 
642 Kč (24,15 USD).

Oskarův provozní zisk před odpisy a amortizací (OIBDA)1 dosáhl 1,1 mld. Kč (39,6 mil. USD)1, zatímco  o rok dříve to bylo 786,2 mil. Kč (28,5 mil. USD). Podíl OIBDA na celkových tržbách ze služeb dosáhl  ve druhém čtvrtletí 31,9 % (31,9 % v USD)1, zatímco ve stejném období loňského roku tento podíl dosáhl 30,1% a za celý rok 2003 celkem 26,8 %. "Za tímto příznivým výsledkem stojí zvýšení tržeb vyvolané trvalým růstem počtu zákazníků, zaměření na tarifní zákazníky a realizované úspory z rozsahu," uvádí  Muriel Anton, viceprezidentka pro finance a provozní podporu.

Za prvních šest měsíců letošního roku se Oskarovy tržby vzhledem ke stejnému období loňského roku zvýšily o 30,4 % (40,5 % v USD) z 4,9 mld. Kč (171,2 mil. USD) na 6,4 mld. Kč (240,6 mil. USD). Zisk před odpisy a amortizací dosáhl téměř 2 miliard Kč (73,9 mil. USD), ve stejném období loňského roku to bylo 1,3 mld. Kč (45,8 mil. USD.).

Oskar je obchodní značkou Českého Mobilu a.s., dceřiné firmy Telesystem International Wireless Inc. ("TIW"). TIW je předním poskytovatelem bezdrátových hlasových, datových a SMS služeb v regionu střední a východní Evropy  s téměř 5,8 miliony zákazníků. Společnost působí na rumunském trhu prostřednictvím MobiFonu S.A., známým pod označením Connex. Na českém trhu je TIW zastoupena firmou Český Mobil a.s., která své služby poskytuje pod značkou Oskar. Akcie TIW jsou kótovány na torontské burze ("TIW") i na burze NASDAQ ("TIWI").

Tato informace pochází z tiskové zprávy TIW z 29. července 2004 a je dostupná na internetových stránkách firmy www.tiw.ca. Finanční výsledky jsou neauditované a byly připraveny podle kanadských obecně uznávaných účetních zásad (GAAP).

Oskar používá termíny provozní zisk před odpisy a amortizací (OIBDA) a průměrný příjem na zákazníka (ARPU), které se nemusí shodovat s podobně značenými ukazateli vykazovanými jinými společnostmi. Oskar věří, že ukazatel OIBDA, který se v účetních výkazech v minulosti objevoval pod označením EBITDA, poskytuje investorům hodnotné informace, protože vypovídá o síle a výkonnosti Oskarových obchodních aktivit, včetně schopnosti firmy financovat schválené výdaje, jako např. investiční výdaje a ostatní investice, a o její schopnosti získávat a splácet půjčky.

Přestože jsou odpisy a amortizace podle všeobecně uznávaných účetních zásad řazeny mezi provozní náklady, představují nepeněžní náklady běžného období spojené s dlouhodobými aktivy, která byla nabyta nebo vytvořena  v minulých obdobích. Oskarův ukazatel OIBDA je investory, analytiky a ratingovými společnostmi běžně používán jako základ pro hodnocení a srovnávání periodické a budoucí provozní výkonnosti a hodnoty firem působících  v bezdrátových telekomunikacích. Oskar věří, že ARPU spolehlivě vypovídá o atraktivnosti jeho tarifních plánů  a nabídky služeb i o schopnosti firmy získávat a udržet si hodnotné zákazníky. Do ARPU nejsou zahrnuty příjmy plynoucí z využívání roamingových služeb v síti Oskar zákazníky jiných mobilních sítí. Ukazatele OIBDA a ARPU by se neměly posuzovat izolovaně ani jako alternativa ukazatelů běžně používaných podle GAAP. Vzájemný vztah mezi OIBDA a provozním ziskem je vysvětlen pod poznámkou č. 14 k prozatímním finančním výkazům TIW, které jsou součástí tiskové zprávy společnosti z 29. července 2004. Vzájemný vztah mezi tržbami ze služeb a ARPU najdete  ve stejné zprávě v části věnované ukazatelům nespadajících do standardů GAAP a provozních dat.

Oskar

Článek ze dne 2. srpna 2004 - pondělí