logo itpoint.cz

IEEE se stala členem radiokomunikační části organizace ITU

IEEE je přední standardizační a normalizační orgán v oblasti telekomunikací, leteckého průmyslu, počítačů, biomedicíny, elektrické energie a spotřební elektroniky. Členství v organizaci ITU dává organizaci IEEE možnost podílet se přímo na přípravě norem a dalších dokumentů, které organizace ITU vydává. Většina standardů a norem organizace IEEE je uznávána a respektována subjekty z oblasti telekomunikací, IT a dalších.

Mezinárodní telekomunikační unie schválila členství organizace IEEE ve své radiokomunikační divizi (ITU-R) a otevřela normám a standardům IEEE cestu k širšímu mezinárodnímu využití. Členství v organizaci ITU dává organizaci IEEE možnost podílet se přímo na přípravě norem a dalších dokumentů, které organizace ITU vydává.

Organizace ITU prostřednictvím své radiokomunikační divize ITU-R koordinuje používání radiových frekvencí a vytváří mezinárodní pravidla pro přidělování těchto frekvencí. Organizace je financována z členských příspěvků svých členů a zabývá se vytvářením postupů pro přidělování radiových frekvencí, ochranu frekvenčních pásem a využití jednotlivých frekvenčních pásem různými službami a aplikacemi.

Valery Timofeev, ředitel radiokomunikační divize organizace ITU, řekl : "Organizace IEEE s námi spolupracuje již několik let na vytváření postupů a norem pro radiové služby. Jako jedna z nejprestižnějších standardizačních organizací přispěla IEEE ke zdokonalení celé řady doporučení a směrnic vydávaných naší organizací. Přijetím organizace IEEE za člena naší organizace je uznáním důležité role, kterou IEEE hraje při vytváření směrnic a norem a je rovněž příslibem budoucí plodné spolupráce."

Podle Terryho deCourcellea, ředitele divize mezinárodních standardizačních programů v organizaci IEEE, "prospěje plnohodnotné členství IEEE samotné organizaci ITU-R i celému radiokomunikačnímu sektoru. Členství rovněž představuje pro organizaci IEEE další možnosti k širšímu mezinárodnímu rozšíření jejích standardů a norem." 

Kromě členství v ITU-R spolupracuje IEEE také s Mezinárodním telekomunikačním standardizačním úřadem (ITU-T). V roce 2000 byla IEEE tímto úřadem uznána za mezinárodní organizaci, jejíž činnost je uznávána v doporučeních vydávaných standardizačním úřadem ITU- T.

O organizacích ITU a ITU-R

ITU se sídlem ve švýcarské Ženevě je mezinárodní organizace při OSN pro koordinaci světových telekomunikačních sítí a služeb. Organizace je předním vydavatele materiálů, doporučení a norem pro telekomunikační sektor. Divize ITU-R zajišťuje efektivní a ekonomické využívání radiových frekvenčních pásem. Mezi hlavní činnosti divize ITU-R patří dohled nad přidělováním frekvenčních pásem, jejich zabezpečení či určování poloh satelitů, apod. Organizace rovněž koordinuje využívání radiového spektra a zasahuje při problémech s rušením radiových vln v různých zemích.

O organizaci IEEE

IEEE má více než 380 000 členů ve 150 zemích celého světa. IEEE je přední standardizační a normalizační orgán v oblasti telekomunikací, leteckého průmyslu, počítačů, biomedicíny, elektrické energie a spotřební elektroniky. Organizace IEEE vydává téměř 30 procent veškeré literatury zaměřené na elektroniku, elektrotechniku a počítače. IEEE se rovněž sponzorsky podílí na organizování více než 300 konferencí ročně. Standardizační divize IEEE je celosvětově uznávanou organizací a vytváří celosvětově uznávané normy a standardy. IEEE již úspěšně vydala více než 870 norem a standardů. Více než 15 000 členů standardizační divize IEEE se dobrovolně podílí na vytváření norem a standardů v různých oblastech. Většina standardů a norem organizace IEEE je uznávána a respektována subjekty z oblasti telekomunikací, IT a dalších.

ITU & IEEE

Článek ze dne 19. března 2004 - pátek