logo itpoint.cz

Implementace informační strategie pro Celní správu

Cílem je vybavení Celní správy výkonnou výpočetní technikou, která napomůže zefektivnění její činnosti, zejména v souvislosti s plněním nových povinností po vstupu České republiky do Evropské unie.

Generální ředitelství Celní správy ČR oznámilo, že ve spolupráci se společností Bull a Intel realizuje projekt Phare nazvaný "Implementace informační strategie pro Celní správu". Cílem projektu je vybavení Celní správy výkonnou výpočetní technikou, která napomůže zefektivnění její činnosti, zejména v souvislosti s plněním nových povinností po vstupu České republiky do Evropské unie.

Po vstupu do Evropské unie musí Celní správa řešit řadu nových úkolů jako je správa společného evropského celního sazebníku TARIC, statistické sledování zahraničního obchodu se třetími zeměmi, kontrola realizace některých nástrojů obchodní a zemědělské politiky, či boj proti organizovanému zločinu. Nové povinnosti pro Celní správu znamenají mimo jiné úzkou spolupráci s celními orgány ostatních evropských zemí a denní přebíraní rozsáhlých datových souborů z počítačových systémů řízených Komisí Evropské unie.

Podmínkou pro úspěšné zvládnutí nových povinností je zejména zlepšení technických a komunikačních systémů Celní správy. Za pomoci prostředků z programu Phare 2002 buduje Celní správa datové uložiště a portálové řešení, jehož součástí jsou 3 výkonné databázové servery Bull NovaScale* 5080, každý vybaven čtyřmi procesory Intel Itanium® 2, 5 aplikačních serverů Bull Express5800Rd-1, každý se dvěma procesory Intel Xeon™ a diskové pole Bull NDAS CX500 o kapacitě 3TB s možností rozšíření až na 17,5TB.

"Celní správa stojí před úkolem vybudování svého centrálního datového skladu, systému pro on-line rizikovou analýzu a sjednocený portál CS. Po zvážení dostupných technologií jsme se rozhodli zvolit progresivní 64-bitovou platformu serverů Bull NovaScale s procesory Intel Itanium 2 v kombinaci s 64-bitovým operačním systémem Microsoft* Windows 2003 Server a databází Microsoft SQL. Tato volba byla logickým vyústěním úvah o požadovaném výkonu, robustnosti a dostupnosti celého systému, jakož i návaznosti na stávající technologie", uvedl Ing. Libor Klapal, zástupce ředitele odboru informatiky a celní statistiky.

Součástí řešení je i 1200 klientských stanic NEC* s procesory Intel Pentium® 4 a software Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition umožňující zapojení serverů NovaScale do vysoce dostupného clusteru, a Microsoft SQL Server 2000, který zajišťuje práci s rozsáhlými databázemi a jejich následnou analýzu.

Dan Ševčík, obchodní ředitel společnosti Bull, k projektu dodal: "Celá architektura HW a SW infrastruktury pro tento projekt je navržena jako 3-úrovňový systém, jehož jádro tvoří vysoce dostupný cluster 3 serverů řady Bull NovaScale 5080, nejvýkonnějších 8-mi procesorových Itanium serverů na světě dle všeobecně uznávaného benchmarku TPC-C pro transakční zpracování dat." (zdroj: Transaction Processing Performance Council)

Nové technologie umožní Celní správě zejména :

Společnost Bull s.r.o. se na českém trhu orientuje na nabídku počítačové infrastruktury včetně kompletní škály serverových technologií a dále pak na nabídku komplexních platebních a pokladních systémů. Společnost Bull s.r.o. byla založena v květnu roku 1993 a je stoprocentně vlastněná mezinárodní Groupe Bull. Mezi zákazníky společnosti Bull s.r.o. patří zejména státní správa a samospráva, telekomunikace, průmyslové společnosti, velkoobchodní i maloobchodní organizace a bankovní a finanční instituce.

Bull

Článek ze dne 12. listopadu 2004 - pátek