logo itpoint.cz

Implementace OSS systémů pro největšího ruského operátora pevné sítě

Strom telecom úspěšně implementoval FORIS OSS operational support system na deseti uzlech MGTS (operátor moskevské pevné sítě). Kapacita této pevné sítě je 4.5 milionu telefonních linek.

Strom telecom úspěšně implementoval FORIS OSS operational support system na deseti uzlech MGTS (operátor moskevské pevné sítě). Kapacita této pevné sítě je 4.5 milionu telefonních linek.

Společnost STROM telecom provedla instalaci FORIS OSS systému na pracovištích MGTS. V současnosti plně funkční systém zahrnuje: billing - systém automatického vyúčtování telekomunikačních služeb (TelBill), charging - systém předběžného zpracování dat o poskytnutých telekomunikačních službách (TelCharge), CRM (TelCRM), systém inventarizace prvků sítě (TelRes), provozní správa sítě (TelTE), gateway systém pro propojení databází účastnických čísel (TelInfo) a systém automatického sběru dat o spotřebovaných službách z heterogenních prvků sítě (TelMD).

Poskytovatelé i uživatelé služeb se těší z výhod které plynou z implementace FORIS OSS. FORIS OSS představuje soubor softwarových aplikací pro správu sítě které zvyšují efektivitu provozu a standard služeb nabízených zákazníkům MGTS. Výsledkem je vysoká spokojenost a loajalita milionů zákazníků.

FORIS je komplexní operation support system který zajišťuje správu a údržbu sítě operátora. Systém umožňuje podporu sítě v oblastech inventarizace, správy, sběru dat, uchovávání a analýzy dat, pre-billing, konvergentní tvorba účtů pro všechny typy služeb a celková správa vztahů mezi zákazníky/účastníky a partnerskými operátory.

MGTS je největší lokální operátor pevných sítí v Rusku a jeden z největších v Evropě. Zaměstnává kolem 20 000 inženýrů, techniků a administrativních pracovníků. Poskytuje služby 4.5 milionu účastníkům. Hustota telefonní sítě v Moskvě je shodná s Evropskou - přes 50 telefonních linek MGTS na 100 obyvatel.

Strom telecom

Článek ze dne 16. března 2004 - úterý