logo itpoint.cz

Intel nastínil změny, které povedou k proměně informační společnosti

Jak se svět posunuje směrem k digitálním technologiím, vzniká ohromné množství nových digitálních dat. Proto bude muset konvergovaný informační a komunikační průmysl, v zájmu zlepšení uživatelské manipulace s daty, upravit základní architekturu svých produktů a aplikací. Příští generace počítačů bude muset splňovat 3 základní požadavky - musí být schopny rozpoznat druh dat a oblasti zájmu konkrétního uživatele či aplikace, "dolovat" ve velkých objemech reálných dat a hledat podle získaných kritérií a analyzovat a syntetizovat rozsáhlý objem dat.

Jak se svět posunuje směrem k digitálním technologiím, vzniká ohromné množství nových digitálních dat. Proto bude muset konvergovaný informační a komunikační průmysl, v zájmu zlepšení uživatelské manipulace s daty, upravit základní architekturu svých produktů a aplikací.

V proslovu na Intel Developer Foru Pat Gelsinger, senior vicepresident a CTO společnosti Intel, uvedl, že výkon bude v budoucnu určován kromě samotné rychlosti také schopnostmi inovovaných architektur, což umožní plné využití digitálních technologií.

"Naše společnost vytváří při přechodu na digitální technologie ohromné množství složitých dat, která však vzhledem k současným možnostem plně nevyužije," řekl Pat Gelsinger. "Velmi nutně potřebujeme škálovatelné, adaptabilní a programovatelné výpočetní architektury, které budou schopny rozpoznávat, analyzovat a třídit všechna tato data."

Příští generace počítačů bude skutečně přínosná, jen pokud splní následující tři požadavky - počítače musí být schopny rozpoznat druh dat a oblasti zájmu konkrétního uživatele či aplikace, budou schopny "dolovat" ve velkých objemech reálných dat a hledat podle získaných kritérií a budou schopny analyzovat a syntetizovat rozsáhlý objem dat. Tyto schopnosti budou vyžadovat větší paměťovou kapacitu, výpočetní výkon, šíři pásma a ukládací prostor, což si vynutí změny architektury výpočetních i komunikačních zařízení.

"Tera-éra" - nová architektura pro novou dobu

Pat Gelsinger uvedl, že společnost Intel podporuje přechod na tera-systémy prostřednictvím vývoje nových architektur, které výpočetním a komunikačním zařízením umožní zvládat úkoly, které v dnešní době přísluší pouze superpočítačům.

"Společnost Intel se poměrně rychle blíží k procesorům s jednou miliardou tranzistorů. I nadále pracujeme na vývoji nových způsobů doplnění dalších tranzistorů, nových koncepcích, které zcela jistě přinese plody v podobě ještě užitečnějších počítačů." Pat Gelsinger vysvětlil, že uvedeného cíle bude dosaženo pomocí architektur, které se budou škálovat a adaptovat pro různá výpočetní prostředí.

Ve svém projevu Pat Gelsinger dále rozebral některé z inovací, na kterých společnost Intel právě pracuje, například technologii "helper-threading," která umožní škálovatelnost architektury prostřednictvím inteligentního paralelního zpracování několika úkolů na jednom procesoru. Dalším příkladem možného škálování architektury podle náročnosti či složitosti úkolů je integrace několika výpočetních jednotek do jednoho procesoru.

Společnost Intel rovněž vyvíjí nové technologie, které přispějí k adaptabilitě nových architektur na různé podmínky, uživatele a aplikace. Jako příklad byl uveden vývoj laděného vysílače, který budoucím zařízením umožní komunikaci v různých sítích, ať již to bude 802.11a, b či g, Bluetooth nebo ještě jiné bezdrátové technologie.

Inovace architektury, jako ta výše zmíněná, společně se zvyšující se pracovní frekvencí a stoupajícím počtem tranzistorů v jednom čipu zcela jistě promění výkon výpočetních zařízení budoucnosti.

O IDF

Intel Developer Forum je významné setkání vývojářů hardwaru a softwaru, které se během roku koná na různých místech světa. Na IDF se setkávají významné osobnosti odvětví a rozebírají nejmodernější technologie a produkty pro PC, servery, komunikační zařízení a kapesní klienty.

Další informace o IDF a technologiích Intel viz http://developer.intel.com

Intel

Článek ze dne 23. února 2004 - pondělí