logo itpoint.cz

Intel objevil pravděpodobně nejstarší fungující počítač v ČR

Soutěž o nejstarší osobní počítač používaný ve firmách a organizacích v běžném provozu, kterou v dubnu vyhlásily společnost Intel a časopis Business World , má již svého vítěze. Cílem soutěže bylo upozornit na to, že dlouhodobý odklad obnovy osobních počítačů a dalších zařízení z oblasti IT s sebou přináší i rizika - včetně vyšší poruchovosti a stoupajících nákladů na správu.

Soutěž o nejstarší osobní počítač používaný ve firmách a organizacích v běžném provozu, kterou v dubnu vyhlásily společnost Intel a časopis Business World , má již svého vítěze. Cílem soutěže bylo upozornit na to, že dlouhodobý odklad obnovy osobních počítačů a dalších zařízení z oblasti IT s sebou přináší i rizika - včetně vyšší poruchovosti a stoupajících nákladů na správu. Na druhou stranu existují i starší přístroje, které dodnes plně postačují k vykonávání svěřených úkolů. A právě takové osobní počítače jsme hledali.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 25 firemních počítačů z různých oborů podnikání - od zdravotnictví, školství, přes státní správu, firmy poskytující různé služby, až po společnosti podnikající v oblasti zemědělství a strojírenství. Počet zaměstnanců na jedno PC se lišil podle oboru činnosti - od více než jednoho na osobu ve školství (dáno počtem učitelů a dalších pracovníků) přes 1 PC na osobu ve firmě podnikající v oblasti správy bytů až po více než 6 osob v průměru na jeden osobní počítač. Počet zaměstnanců zúčastněných firem se přitom pohyboval až po asi 3 500 a v průměru činil přibližně 350.

U soutěžních počítačů se v méně než 1 případů jednalo o značková PC, zbytek tvořily buď "white-box" výrobci či "no-name" sestavy. Rychlost a typ procesoru se měnily od procesoru Intel® Pentium® 166 MHz přes řady 486 a 386 až po 8 finalistů v podobě procesorů řady 286 s pracovní frekvencí od 6 MHz. (Pro zajímavost. dnešní počítače s procesory Intel fungují již na 3.6 GHz, tedy více něž 500x více).

Zajímavým zjištěním bylo, že dle názoru firem dvě třetiny přihlášených nejstarších počítačů vyhovují účelům, ke kterým jsou používány. Mezi nejčastějšími důvody, proč doposud nebyly nahrazeny, bylo uvedeno, že PC buď vyhovuje svému určení, či nedostatek financí na nákup nové výpočetní techniky.

Vítězem se nakonec stal Fyzikální ústav Akademie věd ČR, kde je dodnes využíván osobní počítač s rokem výroby 1989 a procesorem Intel 80286 6/12 MHz. V laboratoři feromagnetické rezonance je používán v průměru třikrát týdně k řízení vědecké aparatury. K tomuto účelu je tento počítačový "dědeček" zcela dostačující. Jeho pořizovací cena bez monitoru byla kolem 60 000 Kčs.

Díky tomuto prvenství získal Fyzikální ústav od společnosti Intel za podpory společnosti AT Computers nový osobní počítač značky Comfor s procesorem Intel® Pentium® 4 a technologií Hyper-Threading.

"Oddalování výměny nebo modernizace stávajících počítačů může stát firmy často více než si uvědomují," řekl Pavel Svoboda, PR Specialist společnosti Intel Česká republika. "Jsem potěšen, že nový počítač Fyzikální ústav využije v experimentech či analýzách důležitých pro vědecký výzkum."

"Jsme velice rádi, že jsme počítač vyhráli. Budeme ho používat k vyhodnocování experimentálních dat získaných z laboratoře FMR (Feromagnetická rezonance) v oddělení Magnetizmu," řekl vědecký pracovník, Prom. fyz. Václav Vrba, CSc.

Vzhledem k tomu, že stárnoucí počítače nedokáží zpracovávat aplikace náročné na počítačové zdroje, mohou fakticky zatěžovat pracovníky technické podpory a tak zvyšovat režii na údržbu, což zase vede ke složitější a nákladnější infrastruktuře. Čím starší počítač, tím vyšší jsou náklady na jeho údržbu, protože tyto systémy vyžadují více času, lidských zdrojů a náhradních dílů a požadované opravy jsou nákladnější.

Intel

Článek ze dne 8. července 2004 - čtvrtek