logo itpoint.cz

Intel zajišťuje bezdrátovou komunikaci pro ochranu ohrožených pad

Společnost Intel představila širokopásmovou bezdrátovou komunikační síť pokrývající areál čínské přírodní rezervace Wolong. Síť bude výzkumníkům pomáhat při studiu, péči a ochraně ohrožených pand velkých. Než byla zavedena nová infrastruktura, omezovala se komunikace v rezervaci na částečný přístup přes mobilní telefony nebo vytáčené spojení v chovné stanici.

Společnost Intel v pondělí představila širokopásmovou bezdrátovou komunikační síť pokrývající areál čínské přírodní rezervace Wolong. Síť bude výzkumníkům pomáhat při studiu, péči a ochraně ohrožených pand velkých.

Kromě výrazného rozšíření komunikační sítě ve Wolongu společnost Intel spolupracuje s mezinárodní neziskovou vzdělávací organizací GLOBIO na přípravě vzdělávací laboratoře, která dětem z celého světa zpřístupní nové formy studia, spolupráce a vzájemné komunikace.
Nová technika vylepšila stávající síť ve Wolongu a pokryla klíčové oblasti rezervace, mimo jiné administrativní budovu, muzeum pand velkých a čínské centrum na záchranu a výzkum pand velkých (CCRCGP), což zahrnuje chovnou stanici, školku, hřiště a nemocnici. Badatelé nyní při správě a tvorbě digitálního obsahu o pandách, včetně dat, fotografií a videa, využívají notebooky s mobilní technologií Intel® Centrino™.

Digitální technologie umožňují výzkum a vzdělávání

Přírodní rezervace Wolong - obecně známá jako "Wolong" - je jedním z posledních přírodních domovů pandy velké. Nachází se v provincii Sečuán na severozápadě Číny a stará se o bezmála 20 procent ze zbývajících 1 500 pand velkých1, přičemž slouží rovněž jako výzkumné středisko chovu pand a ekologie pralesa.

Než byla zavedena nová infrastruktura, omezovala se komunikace v rezervaci na částečný přístup přes mobilní telefony nebo vytáčené spojení v chovné stanici. Nejspolehlivější přenos dat obvykle znamenal dát je na disketu a tu hezky pěšky přenést nebo odvézt čekajícímu vědci. Z těchto důvodů zaznamenávali vědečtí pracovníci většinu důležitých dat o zdraví a růstu mláďat na papírové bloky a celkové statistiky byly dostupné pouze v kanceláři.

"Zavedení sofistikované komunikační sítě v odlehlé, izolované oblasti je fantastický způsob demonstrace toho, jak digitální technologie a konvergence výpočetních a komunikačních techniky transformuje způsob tvorby, přenosu a používání informací," řekl Anand Chandrasekher, viceprezident a general manager Mobile Platforms Group společnosti Intel. "Jsme rádi, že můžeme s rezervací Wolong a společností GLOBIO rozšiřovat využití možností nových technologií v globální společnosti."

Během několika uplynulých měsíců společnost Intel úzce spolupracovala s Wolongem při zavádění plošné komunikační sítě, která zahrnuje bezdrátovou LAN standardu 802.11 b. Tato síť badatelům ve Wolongu zajišťuje flexibilní přístup k datům, například z monitorovacího systému pěti kamer, což umožňuje efektivnější sledování činnosti pand a rychlé sdílení poznatků s kolegy po celém světě.

Dnes již výzkumníci v rezervaci Wolong využívají komunikační síť a notebooky s mobilní technologií Intel Centrino i v terénu, zaznamenávají jejich prostřednictvím aktivity pand a rozesílají nejnovější informace, obrázky a videa kolegům po celém světě. Veterináři v administrativní budově mohou kontrolovat krmení a zdravotní stav mláďat umístěných kilometr daleko. V jednom případě bylo možné díky průběžnému pozorování novorozených mláďat odhalit u jednoho nebezpečné výpadky v krmení a včas zajistit změny, které zvýšily jeho šance na přežití. Nasbíraná data jsou nyní okamžitě katalogizována a po každém krmení bezdrátově odeslána do nedaleké nemocnice a dalším badatelům v mnoha čínských městech.

"Digitální technologie změnily způsob komunikace a sdílení informací uvnitř Wolongu i s okolním světem," řekl Zhang Hemin, ředitel Národní rezervace Wolong. "Díky spolupráci se společností Intel mají naši badatelé špičkovou digitální technologii, která pomůže při rozšiřování populace pand a obrany naší drahocenné přírody."

Digitální technologie spojují kultury

Nové technologie rovněž inspirují děti po celém světě k novým způsobům studia, spolupráce a interakce. V rámci projektu ve Wolong společnost Intel úzce spolupracuje s nadací GLOBIO na přípravě dětské vzdělávací laboratoře (Children s Learning Lab, CLL) v čínském muzeu pand velkých ve Wolongu. Společnost Intel darovala bezdrátový komunikační systém a notebooky s mobilní technologií Intel Centrino, které budou používány učiteli a studenty z místních základních škol Sha Wan a Geng Da.

Projekt ve Wolongu rovněž otevírá příležitosti k mezikulturnímu vzdělávání dětí po celém světě. Intel a GLOBIO vytvořili partnerskou vzdělávací laboratoř na základní škole Woodstock Elementary School v Portlandu (USA). Kromě jiné zde také probíhá integrační program pro místní děti přistěhovalců.

V rámci on-line vzdělávací platformy GLOBIO budou žáci z čínské školy Sha Wan a oregonské Woodstock vzájemně komunikovat a učit se přitom o rozmanitosti místního i vzdáleného prostředí. Například žáci ze Sha Wan budou v laboratoři CLL studovat pandy velké a jejich životní prostředí a žáci z Woodstocku se budou seznamovat s americkým orlem bělohlavým. Technika dětem dává jedinečnou příležitost ke zkoumání a výměně informací o přírodních zdrojích a biodiverzitě, a zároveň povzbuzuje k diskuzi s vrstevníky v nejbližším okolí i po celém světě.

"GLOBIO/Intel dětská vzdělávací laboratoř je vysoce stimulující prostředí, které děti učí zkoumat, dělit se a věnovat se světu ve kterém žijí," řekl Gerry Ellis, výkonný ředitel a zakladatel nadace GLOBIO. "Digitální technologie tento koncept uvádí do života, protože umožňují globální dialog, který vzájemně přibližuje kultury po celém světě."

"Společnost Intel je přesvědčena, že vzdělávání je klíčovým prvkem přípravy na proměnlivou budoucnost," řekl Ian Yang, country manager společnosti Intel China. "Zavedení bezdrátové komunikace ve Wolongu odpovídá záměru společnosti Intel přinést do Číny nejmodernější technologie, a zkvalitnit tak způsob života a práce lidí v jednotlivých komunitách. Zároveň je propojení čínských a amerických škol ideální příležitostí ke sdílení hodnot mezi různými kulturami."

Intel

Článek ze dne 26. října 2004 - úterý