logo itpoint.cz

Internet Banka GE Capital Bank se rozšiřuje o nové funkce

Přímé bankovnictví GE Capital Bank využívá stále více klientů - zájem roste především o Internet Banku. Ta nyní rozšiřuje své služby o nové funkce - umožňuje klientům zadávat povolení platby SIPO a povolení inkasa. Nové funkčnosti získala také služba SMS Servis.

Přímé bankovnictví GE Capital Bank využívá stále více klientů - zájem roste především o Internet Banku. Ta nyní rozšiřuje své služby o nové funkce - umožňuje klientům zadávat povolení platby SIPO a povolení inkasa. Nové funkčnosti získala také služba SMS Servis.

Od 9. prosince je možné si v Internet Bance založit, změnit či zrušit povolení platby SIPO a povolení inkasa. Klienti uvidí ve své Internet Bance i povolení založená na pobočce banky a přímo v menu Internet Banky je také mohou změnit či zrušit.

Také byla rozšířena služba SMS Servis a to o položku "Zůstatek pravidelně". Klient tak má možnost nechat si formou SMS pravidelně zasílat zprávy o zůstatku na všech svých účtech v GE Capital Bank. Sám si nastaví periodu pro zasílání zůstatku (týdně, měsíčně) stejně jako čas, kdy chce zprávu obdržet (07.00 - 23.00 hodin).

Všechny možnosti nastavení služby SMS Servis :

Zůstatek pravidelně - informace o pravidelném zůstatku podle klientem zvolené periody a času zaslání informace
Změna zůstatku - informace o tom, že zůstatek na účtu klesl pod či stoupl nad částku nastavenou klientem
Nepovolený debetní zůstatek - informace o vstoupení do nepovoleného debetu
Příchozí platba - informace o příchozí platbě, kde si klient nastaví, od jaké výše příchozí platby chce být informován
Odchozí platba - informace o odchozí platbě, kde si klient nastaví, od jaké výše odchozí platby chce být informován

"Rozšíření Internet Banky o nové funkčnosti přispěje k většímu pohodlí našich klientů a k jejich spokojenosti," řekl Pavel Folprecht, manažer přímého bankovnictví GE Capital Bank. "Jde o neustálý proces zvyšování kvality našich produktů - GE Capital Bank reaguje na potřeby klientů a nabízí jim služby, které v maximální míře odpovídají jejich požadavkům a potřebám. Ukazuje se přitom, že tento proces naši klienti oceňují - počet uživatelů Internet Banky vykazuje rostoucí trend," dodal Pavel Folprecht.

Klient může pomocí Internet Banky zadávat jednorázové platební příkazy, stejně jako zadávat a rušit trvalé platební příkazy, nebo si zjišťovat aktuální zůstatky na všech svých účtech u GE Capital Bank. Od prosince si mohou klienti také založit, změnit či zrušit povolení platby SIPO a povolení inkasa. K dispozici je zde i možnost zadávat rychlé platby (jednoduše modifikovat a poslat již dříve odeslaný platební příkaz). Prostřednictvím Internet Banky mají klienti snadný přístup k historii svého účtu. Díky službě SMS Servis jsou klienti informování o pohybu či zůstatku na svém účtu.

Řada klientů oceňuje i službu Infolimit, díky níž jsou pravidelně informováni, jak velkou Expres půjčku jim může GE Capital Bank v daném okamžiku nabídnout, či jak velký kontokorent Flexikredit mohou čerpat, pokud by si o něj zažádali.

Prostřednictvím Internet Banky klienti také mohou zakládat, rušit a ovládat spořící a revolvingový termínovaný účet. Zároveň mohou prostřednictvím této služby dobíjet předplacené karty Go a Oskarta nebo zaplatit fakturu za využívání služeb mobilního operátora Oskar.

Ke konci listopadu poskytovala GE Capital Bank službu Internet Banka celkem 183 773 klientům, meziročně se tak jejich počet zvýšil o 11 %. Celkově ke konci listopadu využívalo služeb Internet Banky, Mobil Banky a Telefon Banky 460 852 klientů.

GE Capital Bank

Článek ze dne 13. prosince 2004 - pondělí