logo itpoint.cz

Internet v Česku nespí, ale podpora by mu prospěla

Desítky tisíc zájemců využily v březnu nabídky tří set knihoven po celé republice a přišly se seznámit s internetem, poznat jeho možné způsoby využití. Jestliže 37 % dospělé populace ČR již s internetem běžně či alespoň občas pracuje, prakticky stejně velikou skupinu (36 %) představují lidé, kteří dosud přístup k internetu nemají, ale zajímají se o něj.

března 2004 - Sedmý ročník projektu Březen - měsíc internetu prokázal, že internet v České republice není zcela spící, jak mohlo evokovat moto letošního ročníku "Internet ležící, spící … ?" Přesto by mu v některých ohledech neškodilo pořádné probuzení a větší podpora.

Desítky tisíc zájemců využily v březnu nabídky tří set knihoven po celé republice a přišly se seznámit s internetem, poznat jeho možné způsoby využití. Jestliže 37 % dospělé populace ČR již s internetem běžně či alespoň občas pracuje, prakticky stejně velikou skupinu (36 %) představují lidé, kteří dosud přístup k internetu nemají, ale zajímají se o něj. Ti pak vítají možnosti, které jim přináší měsíc internetu. Zvlášť aktivní byli letos senioři, kteří patřili k nejčastějším návštěvníkům připravených internetových instruktáží, školení.

Nejpočetněji navštívenou akcí se stala Noc s Andersenem, kterou strávilo ve 264 knihovnách, školách a dalších zařízeních v ČR, Polsku a Slovensku minimálně 5650 dětí. Užily si čtení pohádek a pestrého programu v pohádkovém duchu a internet jim posloužil k výměně zážitků prostřednictvím chatu či internetové konference a také k účasti ve vědomostních soutěžích.

V průměru více než tisíc záznamů denně přibývalo v březnu do ankety Moje kniha ( www.mojekniha.cz ), jejímž cílem je zjistit nejoblíbenější knihu obyvatel České republiky. Svaz knihovníků a informačních pracovníků zveřejnil 200 nejoblíbenějších knih z první, březnové etapy. Anketa bude pokračovat dále a k vyhlášení nejoblíbenější knihy dojde v říjnu během Týdne knihoven.

Jak potvrdila konference INSPO - Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, kterou navštívilo 13. března v Kongresovém centru Praha na 130 účastníků ze sedmi zemí, mimořádně užitečným nástrojem je internet pro lidi se zdravotním postižením. Pomáhá jim omezovat jejich hendikep, usnadňuje komunikaci s okolím, nejednou se díky němu lidé s postižením snadněji uplatní v zaměstnání. Nicméně v důsledku zejména zrakového nebo těžkého tělesného postižení dochází u řady uživatelů internetu k významnému snížení rychlosti při ovládání počítače a tím i ke zvýšení poplatků za připojení. Zavedení zvláštního tarifu respektujícího tyto skutečnosti ze strany poskytovatelů služby by proto výrazně přispělo k většímu rozšíření elektronické komunikace u této skupiny osob. Připravovaný návrh zákona o elektronických komunikacích však počítá s možností slev z důvodu zdravotního postižení pouze pro chudé zdravotně postižené.

Na hranici kapacitních možností Kongresového centra Aldis v Hradci Králové se již dostala konference Internet ve státní správě a samosprávě, kterou navštívilo rekordních 2000 účastníků. Její průběh i aplikace oceněné v několika soutěžích prokázaly, že v oblasti veřejné správy se objevují užitečné internetové projekty. Příznivý ohlas veřejnosti získává Portál veřejné správy. Nahlížení do katastru nemovitostí, které dostalo cenu Český zavináč, se dokonce během prvních tří měsíců zařadilo k nejpoužívanějším aplikacím českého internetu. V průměru zde vygenerují 100 000 sestav denně. Je však třeba ještě dosáhnout toho, aby oprávnění pracovníci veřejné správy mohli využívat při své činnosti všechny rejstříky a databáze a nemuseli získáváním informací z nich zatěžovat občany.

Velmi kvalitní webové stránky i rozsáhlejší internetové projekty představili mladí tvůrci na dětské konferenci Junior Internet. Znovu se tak potvrdilo, že na internetu se někdy těžko pozná, kdo je autorem stránek, zda dítě, nebo profesionál. Z ankety s účastníky Junior Internetu však vyplynulo, že s internetem se naučili většinou pracovat sami (80 %), jen ve 3 % případů díky učiteli.

Školy se zpravidla zřejmě teprve učí využívat efektivně internetu ve výuce. Potvrdila to i konference Elektronické vzdělávání - od budoucnosti ke školní současnosti, která jako jediná z významných březnových konferencí zaznamenala menší počet účastníků oproti minulým ročníkům. Výrazně pozitivní však bylo zjištění, že poprvé není odborná školská veřejnost ve výrazném názorovém rozporu s vedením odboru ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zodpovídajícím za státní informační politiku ve vzdělávání. Naopak oceňuje jeho informační otevřenost i kroky v poslední době.

Třebaže minulé měsíce i samotný březen přinesly několik nabídek poskytovatelů připojení, které poněkud zlevnily přístup k internetu, cenová bariéra zůstává stále ještě pro početnou skupinu zájemců o internet těžko překonatelnou. Podle výzkumu agentury DEMA využívá doma internet jen 17 % domácností s čistým příjmem do 5000 korun na osobu a 21 % s příjmem do 8000 Kč, zatímco podíl připojených domácností se zvyšuje na 35 % u průměrného příjmu do 10 000 Kč, 45 % u příjmu do 15 000 Kč a 69 % u příjmu nad 15 000 korun na jednu osobu.

Tradiční výzkum společnosti Markent ukázal, že povědomí o kampani Březen - měsíc internetu se zvýšilo v dubnu oproti únoru 2004 v průměru o 56 procent. K nejvýraznějšímu zvýšení míry povědomí došlo u neuživatelů internetu (o 92 %), u nejstarších věkových skupin (70 až 93 %) a u respondentů z obcí o velikosti od 10 000 do 49 999 obyvatel (o 81 %). V celé populaci se míra povědomí o BMI zvýšila z únorových 25 % na 39 % v dubnu.

Organizátorem 7. ročníku Března - měsíce Internetu je BMI sdružení, záštitu poskytl primátor hlavního města Prahy Pavel Bém, hlavními partnery jsou Česká pošta, DIGI TRADE, Stavební spořitelna České spořitelny, projekt PRELUDE, mediálními partnery Atlas.cz, ČTK, Český rozhlas, Právo, Springer Media CZ, Vogel Burda Communications, odborným partnerem ICZ.

BMI 2004

Článek ze dne 8. dubna 2004 - čtvrtek