logo itpoint.cz

Intervaly v telefonních automatech jsou kratší

Český Telecom v reakci na zvýšení DPH sice zachoval výši cen za volání z telefonních automatů, avšak zkrátil délku intervalu. Společnost ale neplní svou informační povinnost, protože v telefonních automatech jsou stále uváděny původní délky intervalů. Impulz přichází u místních hovorů každých 104 sekund místo dřívějších 120 v silném provozu, a každých 250 sekund místo 290 ve slabém provozu.

Délka intervalu při volání z veřejného telefonního automatu se zkrátila, ale upozornění na změnu v telefonních automatech chybí. Sdružení obrany spotřebitelů České republiky požaduje urychlenou nápravu.

Telekomunikační společnost v reakci na zvýšení DPH sice zachovala výši cen za volání z telefonních automatů, avšak zkrátila délku intervalu. Společnost Český Telecom neplní svou informační povinnost, protože spotřebitelé v telefonním automatu naleznou vylepené původní délky intervalů.

Jde v pořadí již o několikátý problém, na který v souvislosti s veřejnými automaty Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS) upozornilo. V živé paměti dosud zůstává kauza telefonních karet, u kterých Český Telecom omezil jejich platnost a problém řešil na úkor spotřebitelů. Další kauzou byla nedostatečná informace o zvýšení cen za zasílání SMS z telefonních automatů. Pozornosti nyní neušel ani poslední problém u této služby určené široké spotřebitelské veřejnosti.

Telekomunikační společnost se rozhodla přenést dopad zvýšení DPH na zákazníky. Místo nepopulárního přímého zdražení zvolila méně bolestivou cestu, kterou je zkrácení intervalu pro zasílání tarifikačních impulzů. Impulz přichází u místních hovorů každých 104 sekund místo dřívějších 120 v silném provozu, a každých 250 sekund místo 290 ve slabém provozu.

U meziměstských hovorů je to pak 35 místo 40 a 82 místo 95 sekund. Avšak na telefonních automatech spotřebitelé stále najdou pouze informaci o staré délce intervalu. U karet Trick, zakoupených v roce 2003, je sice dílčí kompenzace zajištěna, ale uživatel opět není dostatečně informován o jejím principu.

"Pokud by zkrácené intervaly zavedla hromadná městská doprava, byli by cestující potěšeni. Pro uživatele telekomunikačních služeb to ale znamená obvykle zdražení služby. O něm by měl být spotřebitel v dostatečném rozsahu, přesně a hlavně předem informován," zdůraznila Ivana Picková ze Sdružení obrany spotřebitelů České republiky.

Nedojde-li k urychlené nápravě ve značení telefonních automatů, využije SOS dostupných možností, které k hájení práv spotřebitelů dávají platné zákony.

SOS

Článek ze dne 30. ledna 2004 - pátek