logo itpoint.cz

INVEX 2004 snižuje ceny pro vystavovatele

Zásadní změnou letošního INVEXu je nová cenová koncepce veletrhu. INVEX 2004 přinese nákladově efektivnější účast pro zhruba 80 procent všech vystavovatelů a řadu cenových zvýhodnění. Například u "ostrovního" typu expozicí se cena pronájmu snižuje ze 4.260,- Kč na 3.950,- Kč za m2 plochy, tedy o 310 Kč za m2. Zajímavým motivačním bonusem pro vystavovatele s expozicí o ploše větší než 100 m2 bude také poskytnutí "patrové" plochy stánku zdarma.

Mezinárodní veletrh informačních a komunikačních technologií INVEX 2004 přichází v letošním roce s novým cenovým schématem, který přinese nákladově efektivnější účast. Cenová zvýhodnění se dotknou zhruba 80 procent všech vystavovatelů. Další zásadní inovací je rozčlenění veletrhu na 4 části. Premiéru má také nový grafický motiv vizuálu INVEX. Jak zaznělo na tiskové konferenci, organizátoři tak pokračují v nastoupeném trendu přizpůsobování veletrhu potřebám a požadavkům vystavovatelů i návštěvníků.

Zásadní změnou letošního INVEXu je nová cenová koncepce veletrhu. INVEX 2004 přinese nákladově efektivnější účast pro zhruba 80 procent všech vystavovatelů a řadu cenových zvýhodnění. Například u "ostrovního" typu expozicí se cena pronájmu snižuje ze 4.260,- Kč na 3.950,- Kč za m2 plochy, tedy o 310 Kč za m2. Zajímavým motivačním bonusem pro vystavovatele s expozicí o ploše větší než 100 m2 bude také poskytnutí "patrové" plochy stánku zdarma. Jedná se o první snížení cen v historii INVEXu. Změnami cen u ostrovního a rohového typu expozice se INVEX vrací na úroveň roku 1996.

"Hmatatelným přínosem pro vystavovatele bude posun hranice rentability jejich účasti na veletrhu," uvedl Tomáš Uherek, vedoucí manažer projektu INVEX. "V letošním roce se čeká nástup nové rostoucí vlny IT bysnysu, proto se INVEX snaží využít nabízenou příležitost," podotkl Uherek. V návaznosti na to, jak se veletrhu dařilo relativně úspěšně čelit poklesům v odvětví (Comdex 40 %, Cebit a Invex pouhých 10 %), nabízí letos INVEX nové výhodnější podmínky, které by měly jít naproti ke znovunastartování obchodu. "Chceme dát jasný signál, že INVEX přistoupil k výrazným změnám, jejichž cílem je vyjít maximálně vstříc potřebám vystavovatelů, nabídnout jim výhodnější podmínky i více možností jejich účasti na veletrhu," dodal Uherek. 

INVEX 2004 proběhne rozčleněn do čtyř samostatných částí podle typu a zaměření návštěvníků jednotlivých segmentů. Sestávat bude z částí INVEX CLASSIC, INVEX BUSINESS, INVEX HOME a INVEX GAME. Oproti loňskému ročníku tak přibývá nový segment INVEX GAME, který je plně zasvěcen počítačovým hrám a digitální zábavě.

Část INVEX HOME bude více soustředěna na oblast spotřební elektroniky. "Živou vodou pro IT je propojení se spotřební elektronikou, a proto není náhodou, že letos INVEX HOME získává díky vymezení od herních technologií více prostoru," zdůraznil Uherek.

Jednotlivé části veletrhu INVEX 2004 jsou specifikovány takto :

"Nové a přehledné aranžmá veletrhu INVEX nabídne vystavovatelům potenciál k efektivní komunikaci směrem k relevantním skupinám zákazníků a návštěvníků," uvedl obchodní ředitel společnosti Veletrhy Brno Jaroslav Hloušek. "Chceme, aby se INVEX pro vystavovatele stal ještě účinnějším a užitečnějším marketingovým nástrojem, než tomu bylo doposud," dodal Hloušek.

Důraz při novém členění je kladen na to, aby se vystavovatelé mohli – dle zaměření a oboru své činnosti – co nejúčinněji prezentovat "správným" skupinám zákazníků a návštěvníků. INVEX 2004 se tak ponese v duchu hesla : "Každému správného návštěvníka, každému správného zákazníka". Tento slogan doprovází akviziční kampaň na vystavovatele, která probíhá v dubnu a květnu. V duchu tohoto hesla připravili letos organizátoři pro vystavovatele zcela nový nástroj – "Invex Navigátor 2004". Manažer veletrhu Tomáš Uherek k tomuto projektu uvádí : "Vystavovatelům nabízíme propracovaný systém, který jim pomůže přesněji specifikovat záměry, se kterými na veletrh přicházejí, a skupiny návštěvníků, které zde chtějí oslovit. Na základě toho jim budeme moci poradit ten nejefektivnější způsob prezentace a pomoci cíleně oslovit příslušné skupiny návštěvníků".

Reklamní kampaň směrem k návštěvníkům bude zahájena v srpnu. Její komunikační motto zní "Každému správné informace". Pořadatelé se tím snaží vdechnout značce jasnou identifikaci s celkovým směřováním koncepce veletrhu. Obsah inzerátu na návštěvníky pak bude doplněn o konkrétní projekty, přitažlivé novinky či nové technologické trendy a bude aplikován variantně dle charakteru čtenářské skupiny konkrétního média. Společnou komunikaci témat vystavovatelů a prodloužení efektu výstavy by měly podpořit i nové nadstavby na internetových stránkách veletrhu, které jsou připraveny ke spuštění, jakmile budou naplněny informacemi od vystavovatelů.

Veletrh INVEX 2004 představil také nový motiv svého grafického vizuálu. Tento vizuál jde ruku v ruce se zvýšenou snahou pořadatelů naplnit v roce rozšiřování jednotného evropského trhu ve větší míře zahraniční potenciál veletrhu a podpořit povědomí o INVEXu jako o dlouhodobě největším středoevropském mezinárodním ICT veletrhu. Nový motiv zdůrazňuje nadnárodní přesah brandingu veletrhu, který je marketingově pozicovaný jako významný ICT event středoevropského regionu. V loňském roce stoupla zahraniční účast na 18 zemí s více než 9 tisíci odborných zahraničních návštěvníků. "V souvislosti s integrací země do EU chceme letos zvýšenou měrou využít zahraniční potenciál veletrhu. Proto jsme – pokud jde o očekávání příštího ročníku – mírnými optimisty," konstatoval Uherek.

Chystané změny, které nastávají oproti loňskému ročníku – od nového členění, přes segmentovanou komunikaci, navigaci v areálu, až po nově aranžovaný režim v pavilónech – by měly přispět k tomu, aby vystavovatelé na veletrhu našli správné obchodní partnery, zákazníky či návštěvníky a využili INVEX jako dynamický nástroj k naplnění marketingových cílů firmy.

Mezinárodní veletrh informačních a komunikačních technologií INVEX 2004 se v areálu Výstaviště v Brně uskuteční letos (11.10. – 15.10.) již po čtrnácté. Za tuto dobu si veletrh vybudoval pozici důležitého místa setkávání odborníků a profesionálů z oblasti informačních a komunikačních technologií, stejně jako návštěvníků z řad širší veřejnosti. Významné postavení INVEXu je dokreslováno skutečností, že podle počtu návštěvníků se dlouhodobě udržuje mezi čtyřkou největších oborových veletrhů světa. Z hlediska pronajaté výstavní plochy zaujímá INVEX mezi světovými ICT veletrhy osmé místo. Počet návštěvníků INVEXu přesáhl v loňském roce hranici 135 tisíc. Veletrhu se zúčastnilo 601 vystavovatelů z 18 zemí. Celková výstavní plocha přitom činila 27.336 m2.

INVEX 2004

Článek ze dne 27. dubna 2004 - úterý