logo itpoint.cz

IP telefonie a standardy

Díky sjednocení všech komunikačních kanálů v jeden a otevřenosti používaných standardů není už tak složité nasadit aplikace, které sjednocují všechny komunikace (hlas, fax, e-mail) směrované k jednotlivým uživatelům do jednoho prostředí. Taková integrace dovoluje využívat i zařízení pro vzdálené uživatele, kteří pak mohou používat k připojení nejenom PC, notebooky, ale i PDA zařízení, RIM zařízení, pagery a mobilní telefony a pracovat se stejnými daty, jako když jsou přímo ve firmě.

Řada společností po celém světě sleduje módní trendy hlasových a datových služeb a vnímá konvergenci jako to správné řešení. Ve většině případů tomu tak opravdu může být, každopádně pojďme společně zvážit všechny důvody.

Úspory nákladů (tj. redukce nákladů prostřednictvím jedné LAN, komunikace s vnějším světem přes jedno WAN připojení, toll by-pass).

Konvergentní řešení nám nabízí sjednocení všech komunikačních sítí, které společnost využívá (datová, hlasová, videokonferenční atd.) v jednu jedinou. Budeme tedy spravovat, zálohovat a platit poskytovateli pouze za jednu síť. K této skutečnosti se řada poskytovatelů služeb připojení postavila a uvedla na trh velmi atraktivní cenové programy připojení WAN pro velké společnosti, aby výhodnost takového řešení nebyla tak obrovská a nebo úplně vymizela. Velmi často se stává, že se zákazník rozhodne odložit sjednocení na pozdější roky právě při diskuzi o návratnosti investic za takový přechod na konvergentní řešení.

Aplikace

Díky sjednocení všech komunikačních kanálů v jeden a otevřenosti používaných standardů není už tak složité nasadit aplikace, které sjednocují všechny komunikace směrované k jednotlivým uživatelům do jednoho prostředí (např. Unified messaging). Prakticky to znamená, že do jednoho prostředí (např. MS Exchange/Outlook/Express, Lotus Notes, Tudora Pro, Netscape Messenger, Web Messaging, Novell Groupwise atd.) sjednotíme hlas, fax a e-mail. Navíc integrace takovýchto systémů dovoluje využívat i zařízení pro vzdálené uživatele. Ti mohou používat k připojení nejenom PC, notebooky, ale i PDA zařízení (IPAQ, BlackBerry, Palm pod.), RIM zařízení, pagery a mobilní telefony a pracovat se stejnými daty, jako když jsou přímo ve společnosti. To vede ke zvýšení flexibility uživatelů a ke zvýšení informovanosti. Také můžeme používat XML, pomocí kterého můžeme do telefonů přidat další veřejné informace jako např. informace o počasí, celosvětový čas, žluté stránky, informace z burzy z akciemi, dopravní informace, apod.

Napájení přes Ethernet (Power in line)

Zdrojem napájení (230V) IP telefonů nemusí být pouze elektrická síť, ale také strukturovaná kabeláž sloužící primárně pro datovou komunikaci. V kombinaci s aktivními datovými prvky může být IP telefon napájen přes tuto kabeláž. I toto může být často pádným důvodem volby konvergentního řešení (historická budova bez dostačujícího počtu elektrických zásuvek, centrální záloha zdroje napájení, snížení počtu kabelů na pracovišti apod.).

Úspora provozních nákladů

Do této skupiny spadá řada výdajů, které jsou spojeny s provozováním a se správou konvergované sítě. Velmi snadné jsou kupříkladu jakékoliv změny typu přidat, přestěhovat, odebrat uživatele. Centrálně spravujeme a zabezpečujeme jednu síť a to dokonce i přesto, že provozujeme síť po celém světě. Můžeme také ušetřit pracovní místo na stole uživatelů používáním softwarových telefonů a tím i zmenšit pracovní prostor (společností provozující kontaktní centra v nákladných městských prostorách).

Změna dodavatele či výrobce

Řada společností, která byla nucena nakupovat hlasová zařízení od jednoho výrobce, chce mít možnost rozhodnout se, kterého výrobce použije. V takovém případě hledá řešení, které není proprietární (proprietární = používá vlastní nestandardní protokoly). A právě tohoto bodu bych se rád věnoval hlouběji a zhodnotil, kam se vývoj v této oblasti v současnosti dostal. Klasické telefonní systémy každého výrobce používají vlastní proprietární protokoly, jak pro síťování systémů mezi sebou tak i pro připojení terminálů (telefonů). Tento fakt patří k axiomům a musíme z něho vycházet.

Jaký důvod mají tyto společnosti pro používání nestandardních protokolů? Z technického pohledu hovoříme o protokolech, které byly vyvinuty z důvodu rozšíření standardních telefonních služeb. Dnes každý výrobce hovoří o tisících různých hlasových služeb implementovaných na těchto systémech. Bohužel tyto informace mezi jednotlivými komponenty nejsou neseny na standardních protokolech, ale právě na standardech proprietárních. Standardy mají své limity a proto výrobci vyvinuli své protokol, aby byli schopni nové funkcionality a služby implementovat.

Druhý důvod použití takovýchto protokolů musíme vidět v uzavření zákazníka pro odběr technologií pouze od jednoho výrobce. Kompatibilita jednotlivých komponent neexistuje. Pokud si tedy koupíte telefonní systém (ústřednu) od výrobce A, nemůžete použít terminály výrobce B. Stejně je tomu i při síťování nesourodých systémů. V tomto případě se nejvíce používá ETSI standard protokol QSiG . Řada výrobců se domluvila a pomocí protokolu QSig jsou schopni přenášet omezené množství informací a tedy i některé funkcionality. Mluvíme např. o verzi QSig ETS 300-172 (pouze pro Basic call), ETS 300-239 (již více funkcionalit QSig-GF-Transport). Bohužel nemluvíme o 100 % služeb, tak jako u proprietárních protokolů.

Kromě toho existuje protokol DPNSS, který může být teoreticky použit v krajním případě pro síťování nesourodých systémů, ale jeho praktické použití není příliš rozšířené. Toto vše by mělo odpadnout přechodem na IP telefonii. Je tomu opravdu tak? Většina skutečných celosvětových hlasových & datových architektur jsou velmi komplikované – více dodavatelů, více technologií, více standardů a míchání různých konektivit (WAN, hostované architektury atd.), proto implementace znamená mnoho výzev a uvědomujeme si i rizika. Nekompatibilita jednotlivých výrobců mezi sebou představuje největší problém u zákazníků pro hlasovou a datovou konvergenci.

Pokud se podíváme na standardy spojené s přechodem na IP, hovoříme pouze o dvou protokolech - H323 a SIP. Bohužel protokol H323 je velice chudý, protože není schopen plnohodnotně přenášet přidané informace o službách, a nejsme tedy schopni s jeho pomocí dosáhnout toho, co nám poskytují proprietární digitální protokoly. Opět k tomu většina výrobců přikročila podobně jako u digitálních systému a vyvinulo vlastní protokoly pro přenos hlasu přes datové sítě tak, aby byl schopen přenášet stejné množství informací jako proprietární digitální protokoly. Bohužel ovšem opět hovoříme o proprietárním protokolu pro IP. Tedy bohužel odpověď na otázku, zda dnes existuje společný standard, pomocí kterého bychom mohli propojit celý hlasový svět je záporná. Pro dodavatele hlasových řešení je tato skutečnost samozřejmě příznivá, protože nadále platí uzavřenost zákazníků k jednomu dodavateli. Teprve od protokolu SIP si řada společností slibuje konečně vytvoření možnosti otevření standardu.

Strukturovaná kabeláž

Při budování IP telefonie nám postačí pouze jeden typ kabeláže pro telefony i počítače a to kroucená dvoulinka Kategorie 5. Dokonce některé telefony mají přepínač na telefonu s porty pro připojení počítače. V takovém případě nám postačí pouze jeden kabel a port na aktivním prvku pro připojení IP telefonu a počítače, přičemž dochází k velké úspoře na kabeláži a aktivních prvcích. Tuto funkcionalitu využijeme i v případech, kdy potřebujeme připojit další uživatele a nemáme další zásuvky ani porty v místnosti, v budově apod.

WLAN – WiFi

IP telefonie je v podstatě druhem aplikace běžící na počítačích. Tedy možnosti, které nám dnes poskytují bezdrátové komunikace (wireless fidelity) jsou shodné i s IP telefonií. Jako příklad můžeme uvést telefonování prostřednictvím softwaru běžícím na notebooku, se kterým se pohybujeme v dosahu bezdrátové sítě. Představme si areál společnosti o komplexu několika budov, ve kterém v jakémkoliv jeho místě telefonujeme z přenosného počítače. Samozřejmě k takovému používání musíme přistupovat opatrně a vše důkladně zabezpečit proti zneužití.

Mobilita (UMTS/GPRS)

IP telefonii si lze také představit jako provozování telefonie prostřednictvím internetu. Tedy pokud se připojíme na internet pomocí mobilního operátora, budeme současně na internetu a můžeme telefonovat ze stejného čísla jako kdybychom seděli v kanceláři (virtuální kancelář). Přitom můžeme být kdekoliv po celém světě. Pokud vše spojíme systémem Unified messaging, máme k dispozici všechny komunikační kanály na jednom místě. Nehledě k tomu, že komukoliv stačí poskytnout pouze jediné telefonní číslo, které nás zastihne na jakémkoliv telefonní zařízení po celém světě (mobilní telefon, IP telefon, softwarový telefon, PDA zařízení apod.)

Móda, image společnosti

IP telefonie se stává celosvětovým trendem a řada společností, které nakupují technologické novinky kvůli zvýšení hodnoty, prestiže a image firmy spojené právě s používáním internetu, e-služeb apod., přistoupí k implementaci konvergentního řešení právě z těchto důvodů.

Závěrem se zamysleme nad všemi výhodami IP telefonie a přenesme tyto argumenty na Vaši společnost. Většinou není vůbec snadné rozhodnout se pro přechod na konvergentní řešení. V takových případech je rozumné se spojit s některým ze systémových integrátorů, kteří jsou schopni vyčíslit náklady a úspory (ROI - návrat investic) a ukázat přínosy. Datová síť musí splňovat kvalitu přenosu hlasové služby (QoS), kterou je nutné také ověřit. Velmi často je datová síť postavená na starých datovaných prvcích, které nebyly a nejsou určeny pro přenos tak citlivých real-time aplikací jakými jsou hlas a video. Proto se musí nejprve nahradit aktivní prvky bez QoS prvky s QoS a poté teprve začít s implementací IP telefonie.

NextiraOne
Marek Holešovský - Data Network Consultant

Článek ze dne 16. března 2004 - úterý