logo itpoint.cz

IP telefonie, hlasové a datové služby v českých firmách 6/2004

Další nová studie agentury Digimark je výsledkem kvantitativního průzkumu trhu, který proběhl v roce 2004 a kterého se zúčastnilo 2568 respondentů z českých firem. Studie se zaměřuje na oblast telekomunikací, konkrétně hlasové a datové služby a IP telefonii, jejich využívání a potenciál rozvoje v českých firmách.

Studie vznikla na základě kvantitativního průzkumu trhu, který proběhl v květnu 2004 a kterého se zúčastnilo 2568 respondentů z českých firem. Studie se zaměřuje na oblast telekomunikací, konkrétně hlasové a datové služby a IP telefonii, jejich využívání a potenciál rozvoje v českých firmách. Rozsah studie je 60 stran obsahujících přes 130 grafů a tabulek.

Výzkum se orientoval na tato témata :

Podíly operátorů hlasových služeb na trhu
- celkové podíly operátorů hlasových služeb na trhu B2B a jejich vývoj od roku 2001

Struktura klientů operátorů
- struktura klientů u šesti největších operátorů

Podíly firem uvažujících o změně operátora
- ukazujeme, jaký podíl firem uvažuje o změně operátora, jaká je struktura těchto firem a u kterých současných operátorů firmy nejčastěji uvažují o změně

Znalost možností IP telefonie a pojmu IP telefonie
- zabýváme se celkovým povědomím firem o IP telefonii - znalostí možností IP telefonie a otázkou, které tvrzení podle respondentů vystihují pojem IP telefonie

Struktura firem se zájmem o IP telefonii
- které firmy mají o IP telefonii zájem

Názory na IP telefonii
- analyzujeme názory firem na některé vlastnosti IP telefonie - kvalitu služby IP telefonie, výhodnost ceny IP telefonie, vysoké zaváděcí náklady, výpadky služby atd.

Důvody, proč firmy uvažují o IP telefonii
- jakým způsobem názory firem na IP telefonii ovlivňují skutečnost, že firmy o IP telefonii uvažují

Současný zájem a očekávané využití privátních datových sítí
- analyzujeme strukturu firem, které využívají a mají zájem o privátní datové sítě

Účely využití privátních datových sítí ve firmách
- zabýváme se účely, pro které firmy datové sítě využívají, případně chtějí využívat

Názory na důležitost různých vlastností datových sítí
- ukazujeme, jaké mají firmy názory na různé vlastnosti datových sítí - jejich bezpečnost, využití monitorovacího centra, snadnou rozšiřitelnost atd.

Vážným zájemcům o tuto studii můžeme také poskytnout podrobný přehled obsahu studie včetně detailního přehledu výsledků a statistických charakteristik zúčastněných firem.

Digimark

Článek ze dne 8. června 2004 - úterý