logo itpoint.cz

IP Telephony Workshop - největší přehlídka IP telefonie v ČR

S novinkami IP telefonie se můžete seznámit během specializované akce IP Telephony Workshop (IPTW), která proběhne ve dnech 23. - 24.listopadu 2004 v hotelu Olympik v Praze. Fenomén IP telefonie přiblíží zájemcům řada informativních přednášek a doprovodná výstava.

Málokteré odvětví informačních technologií zaznamenává v současnosti tak dynamický rozvoj jako internetová telefonie. "Volání přes internet" nabízí výhody širokému spektru zájemců, počínaje soukromými uživateli s jednou telefonní linkou a konče mezinárodními koncerny s potřebou sofistikované komunikace mezi jednotlivými pobočkami a obchodními partnery. Integrace hlasových a datových služeb přináší kromě redukce nákladů na provoz také řadu dalších výhod ve formě doplňkových služeb a aplikací.

S novinkami IP telefonie se budete moci seznámit během specializované akce IP Telephony Workshop (IPTW) , která proběhne ve dnech 23. - 24.listopadu 2004 v hotelu Olympik v Praze. Fenomén IP telefonie přiblíží zájemcům řada informativních přednášek a doprovodná výstava. Posláním IPTW je nejen pomoci návštěvníkům zorientovat se v současné nabídce VoIP produktů, ale také nabídnout konkrétní řešení a možnosti implementace v praxi.

Mezi účastníky najdeme rozhodující subjekty pohybující se na trhu IP telefonie, bohatý konferenční program bude pokrývat široké spektrum souvisejících témat: integraci firemní komunikace, VoIP řešení pro soukromou i firemní sféru a konkrétní případové studie. Hlavními partnery IPTW se letos staly společnosti Alcatel a Cisco Systems. Dále se zúčastní například 2N Telekomunikace, GiTy, Hewlett-Packard, Kapsch Telecom, Nortel Networks, Siemens a řada dalších domácích i zahraničních firem.

Podrobný rozpis programu a seznam zúčastněných firem najdou zájemci na www.iptw.cz.

Na této adrese mohou také využít návštěvnické předregistrace s možností rezervace přednášek a sníženého vstupného.

Exponet

Článek ze dne 8. listopadu 2004 - pondělí