logo itpoint.cz

Je sekundová tarifikace nejvýhodnější ? Udělejte si vlastní analýzu

60 + 30, 60 + 1 nebo 1 + 1 ? Znalci asi všem těmto vzorečkům rozumějí. Ano, řeč je o způsobu tarifikace. Tedy, jak Váš operátor bude účtovat délku vašich telefonních, faxových i vytáčených datových spojení. Pokud tedy potřebujete zjistit a odhadnout finanční výhodnost konkrétních tarifních plánů, stačí si vyzkoušet náš pro tento účel specielně připravený kalkulátor v MS Excel.

60 + 30, 60 + 1 nebo 1 + 1 ? Znalci asi všem těmto vzorečkům rozumějí. Ano, řeč je o způsobu tarifikace. Tedy, jak Váš operátor bude účtovat délku vašich telefonních, faxových i vytáčených datových spojení.

Operátoři používají samozřejmě i další způsoby, pro ilustraci ale uvedená trojice příkladů stačí. Při stejné sazbě hovorného za minutu je samozřejmě nejvýhodnější poslední, sekundová tarifikace. Bohužel se s ní u nás setkáte jen zřídka. Alternativní operátoři při konkurování ČTc zatím spíše využívají jen změny minutových sazeb, než aby masivněji nabízeli způsob tarifikace 1 + 1, respektive nabízeli zajímavější způsoby tarifování. Nakonec ani ČTc nejeví zatím příliš snahu podchytit své příjmy zajímavějším způsobem tarifikace. Maximálně můžete získat sekundovou tarifikaci po naúčtování nějaké, třeba minutové sazby.

Je skutečně způsob účtování tak důležitý ? Jaký vliv má na cenu hovorů ? Jaký tarif si vybrat ?

Tedy pokud máte tu možnost. Rozdíly ve způsobu tarifikace najdete jak u jednotlivých operátorů, tak dokonce existují i operátoři, kteří Vám dají vybrat.

Například u GTS. Zdánlivě jednoduchou volbu sekundové tarifikace ale v tomto případě zkomplikuje rozdílné sazby za minutu hovoru. Kdyby tomu tak nebylo, vycházel by každý hovor v režimu 60 + 1 v průměru asi o čtvrtinu (15 s) minutové sazby levněji, než u 60 + 30.

Úvaha je zde jednoduchá, pokud třeba 30 hovorů má trvání rovnoměrně rozdělené v intervalu 91 až 120 sekund, v režimu 60 + 30 zaplatíte vždy za celých 120 s.

V režimu 60 + 30 to ale bude již jen průměrných 105 s. Tato úvaha jde aplikovat i kdekoliv jinde. Rozdíl na hovor, při ideálně pravidelném rozložení délek spojení, bude vždy vycházet jako cena poloviny délky přírůstku ve prospěch sekundové tarifikace. 

Čtvrtminuta při přírůstku 30 s a půlminuta, pokud je přírůstek 60 s, jako u třeba místních hovorů ČTc. S úvahami by samozřejmě zahýbala různá minimální účtovaná délka.

Právě příklad GTS ukazuje, že pokud nedoprovází sekundovou tarifikaci také odpovídající nízká cena za minutu spojení, může být docela výhodné zůstat u hrubší tarifikace. Bez dalšího výkladu je situace asi zřejmá u delších hovorů - na jejich cenu má větší vliv aplikovaná sazba, než zda jsou na svém konci přesně zaúčtovány.

Abychom ale byli konkrétní - pro analýzu tohoto typu jsou vcelku výhodné metody numerické analýzy. Pokud tedy potřebujete zjistit a odhadnout finanční výhodnost konkrétních tarifních plánů, stačí si ZDE vyzkoušet náš pro tento účel specielně připravený kalkulátor v MS Excel.

Pro čtveřici tarifů, rozdělených ještě po dvojicích, zadáte minutovou sazbu, minimální účtovanou délku a následný přírůstek. Můžete tak zadávat jak údaje pro tarify stejného druhu (např. místní mimo špičku), tak i rovnou porovnat dva různé druhy od dvou operátorů. Pak je samozřejmě údaj posledního sloupce "nejnižší cenu z celé čtveřice" jen informativní. Nakonec ještě zadáte časový inkrement, který se na zadané údaje aplikuje.

Výsledek najdete jak v grafu, tak také v tabulce, kde je barevně vyznačena nejnižší cena hovoru jednak pro první a druhou dvojici tarifů, tak také pro nejnižší cenu z celé čtveřice. Právě pro zmíněný případ GTS je sazba natolik vybalancovaná, že se výhodnost obou způsobů střídá do doby trvání hovoru cca 4 minuty vcelku pravidelně a vyrovnaně, u delších hovorů než asi 6 minut je zřetelně výhodnější hrubší tarifikace, ale s nižší minutovou sazbou. Samozřejmě si můžete zadat své sazby, můžete v připraveném souboru měnit i názvy svých testovaných tarifů dle libosti.

P Ř Í K L A D   V Ý P O Č T U

GTS mzm šp
Kč/60sec. 1,75
účtováno minimálně sec. 60
potom přírůstek sec. 30
GTS mzm šp
Kč/60sec. 1,84
účtováno minimálně sec. 60
potom přírůstek sec. 1
ČTc mzm šp Business60
Kč/60sec. 3,23
účtováno minimálně sec. 60
potom přírůstek sec. 30
ČTc mzm šp BusinessMaxi
Kč/60sec. 2,76
účtováno minimálně sec. 60
potom přírůstek sec. 30

 výsledný graf analýzy
výsledný graf analýzy pro zadané údaje :
GTS mzm šp  | GTS mzm šp  | ČTc mzm šp Business60  | ČTc mzm šp BusinessMaxi

telefonie.cz
Ing. Jan Sychra

Článek ze dne 15. dubna 2004 - čtvrtek