logo itpoint.cz

Kabelové televize bojují s novými vlnami pirátství

Kabelovky se chystají přejít do útoku - problémy s pirátstvím totiž nabraly nový směr. Nové formy televizního pirátství se objevily v malých bytových družstvech, které ve společných televizních anténách neoprávněně šíří televizní programy.

Boj s televizním pirátstvím není i přes dnes už nesčetné vyhrané soudní spory zdaleka u konce. Přes takzvanou společnou anténu začala malá bytová družstva nejen chytat běžné české volné programy, ale i satelitní programy, především ze sousedního Německa, včetně takových, které se v tuzemsku mohou šířit jen po zaplacení poplatků vysílateli. Mnohá družstva však poplatky neodvádí, čímž poškozují nejen vysílatele pirátsky užitých programů, ale i kabelové operátory, kteří za zprostředkování této nabídky zákazníkům jednotlivým televizím platí. Kabelová televize Karneval Media proti pirátům plánuje zakročit.

"Společné televizní antény - takzvané STA - figurují paralelně zhruba na více než dvou třetinách sítě Karneval. Považujeme je za běžnou konkurenci naší nejnižší programové nabídky. Nicméně pouze v případě, že - stejně jako my - za připojené diváky odvádí plnou výši poplatků vysílateli. Pokud tyto poplatky vědomě krátí nebo je neplatí vůbec, je to nezákonné," uvedl marketingový a obchodní ředitel kabelové televize Karneval Media Dušan Jelínek.

Tím podle Jelínka ovšem problémy rozhodně nekončí. "Na STA začala malá bytová družstva navíc chytat i volné satelitní programy, především německé. To už ovšem není funkce STA, přes kterou se mají ladit jen programy národních televizí a přesahy ze sousedních států. Pokud se na společnou anténu chytají i volné satelitní kanály, vytváří si tak bytová družstva "soukromé" kabelové rozvody," upozornil Dušan Jelínek.

Podle odborníků z Karneval Media se s podobnými formami pirátství bojuje jen velmi obtížně. Velká družstva si podobné obcházení zákona nedovolí. Ale menší družstva nemají takové právní povědomí, anebo hůře, zneužívají situace a domnívají se, že s malým družstvem nebo sdružením nikdo bojovat nebude. "Samozřejmě jiná je situace, pokud se přes STA napojí i na placené kanály - to se snadno odhalí a rychle a jednoznačně postihne. Takových případů naštěstí moc není, tak daleko "drzost" obvykle nejde," shrnul Dušan Jelínek.

Tímto problémem se zabývá i Česká protipirátská unie. "STA s černými programy poškozují vysílatele satelitních a placených programů. Nejen, že za užití programů vysílatelům neplatí, ale odlákávají zákazníky legálním kabelovým operátorům, kteří tak odvádějí nižší poplatky. Ve světě je přitom tento fenomén ojedinělý, za zprostředkování televizních programů se běžně platí," vysvětlila ředitelka ČPU Markéta Prchalová.

Podle Prchalové si provozovatelé STA často ani neuvědomují, že jednají protizákonně. Za porušení autorskoprávních podpisů jim přitom hrozí nejen trest za přestupek či dokonce trestný čin. "Zanedbatelná není ani povinnost nahradit způsobenou škodu a vydat bezdůvodné obohacení, které je ze zákona dvojnásobné k obvyklé ceně licence za užití," shrnula Prchalová.

Kabelové televize jsou ve svém tažení proti pirátům čím dál úspěšnější. A to především na severu Čech, kde padlo několik soudních rozhodnutí ve prospěch poškozeného Karnevalu. Odsouzení piráti byli nejen nuceni zaplatit Karneval Media způsobenou škodu, která vznikla poškozením koaxiálních kabelů rozvodu, ale padly i podmínečné tresty v horizontu od dvou měsíců až po několik let.

  1. Kabelové televize považují společné televizní antény za regulérní konkurenci jejich nejnižší televizní nabídce. Vše je v naprostém pořádku i v případě, když jednotliví členové družstev vlastní svůj soukromý satelitní přijímač. V tiskové zprávě narážíme na situaci, kdy členové družstva sdílí zejména satelitní programovou nabídku ze společného zdroje. V tomto okamžiku si družstvo vytváří v podstatě svojí vlastní "kabelovou televizi", která již podléhá regulím telekomunikačního zákona, zákona o televizním a rozhlasovém vysílání a samozřejmě autorskému zákoníku. V mnoha případech totiž tato družstva za přijímání satelitních programů neplatí autorskoprávní a programové poplatky. Pro kabelové televize - které tyto nemalé částky samozřejmě hradí - tak jde o nekalou konkurenci.

  2. Podle našich odhadů téměř každá desátá domácnost z řad družstev má v STA volně šířené programy ze satelitu a další dvě až tři procenta dokonce programy placené. Takže se dostáváme na 12 až 13 procent domácností z těchto družstev, které příjmem bez uhrazených poplatků porušují zákon.

Karneval

Článek ze dne 12. srpna 2004 - čtvrtek