logo itpoint.cz

Kapsch Telecom dodal IP kontaktní centrum pro pojišťovnu Generali

V průběhu výběru nejvhodnějšího řešení byly zvažovány jak instalace založené na klasické telefonii, tak i řešení využívající technologie VoIP. Po zvážení všech aspektů se pojišťovna Generali rozhodla pro implementaci kontaktního centra využívajícího plně IP telefonii a jako dodavatele si zvolila společnost Kapsch Telecom.

Společnost Kapsch Telecom realizovala dodávku kontaktního centra na bázi IP technologie pro pojišťovnu Generali tak, aby pojišťovna Generali mohla poskytovat svým zákazníkům ucelené portfolio služeb na profesionální úrovni odpovídající současným trendům.

Pojišťovna Generali provozovala pro primární kontakt se svými zákazníky kontaktní centrum, které bylo historicky založeno na automatické distribuci hovorů příslušnému operátorovi. Tak, jak vzrůstaly požadavky na zkvalitnění služeb pro zákazníky vznikaly i nové nároky na funkce kontaktního centra. Pojišťovna Generali se proto rozhodla vybudovat nové sofistikované kontaktní centrum, které by plně vyhovovalo vzrůstajícím nárokům zákazníků a zároveň by využívalo nejmodernějších technologií a bylo tedy řešeno nadčasově.

V průběhu výběru nejvhodnějšího řešení byly zvažovány jak instalace založené na klasické telefonii, tak i řešení využívající technologie VoIP. Po zvážení všech aspektů se pojišťovna Generali rozhodla pro implementaci kontaktního centra využívajícího plně IP telefonii a jako dodavatele si zvolila společnost Kapsch Telecom.

Řešení kontaktního centra, které bylo spuštěno do ostrého provozu v březnu tohoto roku je postaveno na platformě Cisco a využívá mj. IP telefonní server, IP Call Centrum Server včetně IVR a dedikovaný server pro digitální záznam hovorů. Takto postavené kontaktní centrum nejen splňuje všechny požadavky pojišťovny Generali na funkce call centra, ale navíc je otevřené i směrem k novým technologiím a funkcím.

Pozitivní zkušenosti s nasazením technologie IP telefonie na moderním kontaktním centru a otevřenost této technologie k integraci s dalšími pokrokovými technologiemi otevírají cestu k širšímu nasazení IP telefonie v rámci pojišťovny Generali.

Kapsch Telecom

Článek ze dne 17. května 2004 - pondělí