logo itpoint.cz

Každý osmý pracovní hovor v ČR putuje přes síť Aliatelu

Technologie pokročilých hlasových ústředen umožnila nárůst celkového počtu hovorů uskutečněných během roku 2003 na téměř 500 milionů, což je v porovnání s předchozím rokem zhruba dvojnásobek. V současné době Aliatel spojí kolem 50 milionů hovorů měsíčně, takže zhruba 12 % všech hovorů podnikových zákazníků v České republice se uskuteční prostřednictvím sítě Aliatelu.

Aliatel disponuje dobudovanou vlastní sítí, která svým rozsahem, kapacitou a spolehlivostí vysoce převyšuje infrastrukturu konkurentů z řad alternativních operátorů. V roce 2003 se prostřednictvím této sítě uskutečnilo téměř 500 milionů hovorů.

Z hlediska rozsahu a kvality vlastní telekomunikační infrastruktury zaujímá společnost Aliatel již tradičně výjimečnou pozici mezi telekomunikačními operátory poskytujícími na českém trhu veřejné telekomunikační služby v pevné síti.

Technologie pokročilých hlasových ústředen umožnila nárůst celkového počtu hovorů uskutečněných během roku 2003 na téměř 500 milionů, což je v porovnání s předchozím rokem zhruba dvojnásobek. V současné době Aliatel spojí kolem 50 milionů hovorů měsíčně, takže zhruba 12 % všech hovorů podnikových zákazníků v České republice se uskuteční prostřednictvím sítě Aliatelu. Ve špičce využívá k hovoru tuto síť téměř 20 000 lidí současně. Průměrná dostupnost sítě se blíží 99,99 %, což v statistickém vyjádření znamená, že síť zákazníkovi není k dispozici v průměru méně než 10 vteřin měsíčně.

Páteřní transportní síť je založena na využití optických tras. Moderní technologie vlnového multiplexu (DWDM) umožňuje plynule zvyšovat kapacitu páteřní sítě s rostoucím počtem připojených zákazníků a se širším uplatněním širokopásmových služeb (dle potřeby přes 1 Tbit/s). Plně zálohovaná přenosová síť propojuje prostřednictvím téměř 10.000 km párů optických vláken přes 50 největších měst v České republice. Přístupová síť obsahuje více než 180 rádiových přístupových bodů.

Zbytek území České republiky Aliatel pokrývá prostřednictvím okruhů pronajatých od jiných operátorů nebo přes nepřímý přístup k hlasovým službám, takže pokrytí je celoplošné. Vlastní síť Aliatelu je optickými trasami propojena se všemi významnějšími operátory v České republice i se všemi sousedními zeměmi a postupem času se stala významnou součástí infrastruktury pro tranzit mezinárodních telekomunikačních služeb.

Na zajištění spolehlivosti a kvality poskytovaných služeb dbá kontrolní středisko, které má na starosti trvalý dohled nad sítí. Kromě dohledu má za úkol mimo jiné i spolupráci při zřizování a zprovoznění nových služeb a proaktivní zjišťování poruch. Díky tomu dokáže Aliatel více než 60 % problémů začít řešit dříve, než omezení začne vnímat zákazník.

Aliatel

Článek ze dne 22. dubna 2004 - čtvrtek