logo itpoint.cz

Kontaktní centra s podporou funkce Web Chat

Společnost EagleACD, poskytovatel řešení v oblasti outsourcingu kontaktních center, představila svůj nový Web Chat, který šetří peníze a podporuje internetové prodejce. EagleACD nabízí elektronickou službu Web Chat za poplatek méně než 3 centy za minutu.

 www.eagleacd.com Společnost EagleACD, poskytovatel řešení v oblasti outsourcingu kontaktních center, představila svůj nový Web Chat, který šetří peníze a podporuje internetové prodejce. EagleACD nabízí elektronickou službu Web Chat za poplatek méně než 3 centy za minutu.

Zatímco dříve byl tento nástroj dodáván s platformami Eagle VoiceACD a Predictive Dialer, nyní Web Chat přichází jako samostatný produkt podporovaný internetem a dalšími způsoby on-line komunikace. Přináší zákazníkům cenově dostupné podmínky pro elektronické obchodování. Služba bude poskytována prostřednictvím platformy společnosti Eagle a nevyžaduje koupi žádného přídavného hardware nebo software. Nemá žádná omezení a poplatky jsou úměrné
skutečnému využití.

Kromě toho, jednoduché zařízení může podporovat několik hovorů najednou či telefonické konference s více účastníky, zvládá několik čekatelů na spojení s průměrnou dobou obsazení.

"EagleACD nabízí telefonní a kontaktní centra, která přináší zákazníkům levnější ceny za tyto služby. Web chat je cenově výhodný kanál, který umožňuje několikastupňovou podporu," řekl Kent Charugundla, generální ředitel společnosti Eagle.Net, mateřské společnosti EagleACD. "Jako samostatné řešení je Web Chat společnosti EagleACD přijatelný pro jakkoli veliký a kdekoli na světě působící elektronický obchod, a to za pouhé 3 centy za minutu."

Díky tomu, že aplikace pracuje na internetovém základě, umožňuje vzdáleným uživatelům řídit svá centra na dálku, pracovat doma nebo v jakékoli lokalitě, kde je k dispozici internet.

EagleACD

Článek ze dne 20. října 2004 - středa