logo itpoint.cz

Mezinárodní ocenění za výroční zprávu 2003

Český Telecom obdržel na prestižní konferenci Investor Relations zemí střední a východní Evropy organizované časopisem IR magazine, která se konala 13. září 2004 v Budapešti, první cenu za nejlepší výroční zprávu a ostatní investorské dokumenty a za nejlepší vztahy s investory v České republice.

Český Telecom obdržel na prestižní konferenci Investor Relations (IR – vztahy s investory) zemí střední a východní Evropy organizované časopisem IR magazine první cenu za nejlepší výroční zprávu a ostatní investorské dokumenty a za nejlepší vztahy s investory v České republice. V rámci ceny za nejlepší vztahy s investory v České republice byl Český Telecom označen za nejlepší společnost v oblasti Corporate Governance v České republice.

3. výroční konference Investor Relations zemí střední a východní Evropy se konala 13. září 2004 v Budapešti. Český Telecom byl nominován hned ve třech kategoriích – Nejlepší IR v České republice ("Best IR from a Czech company"), Nejlepší výroční zpráva a ostatní investorské dokumenty ("Best annual report & other corporate literature") a Nejlepší jednání s investory ("Best investment community meetings"). Společnost tak konkrétně dokládá svou informační otevřenost a připravenost pro období nastávající privatizace.

V kategorii Nejlepší vztahy s investory v České republice obhájil Český Telecom loňské vítězství, což potvrzuje jeho pevnou pozici v oblasti IR mezi společnostmi v České republice. Naopak vítězství v kategorii Nejlepší výroční zpráva a ostatní investorské dokumenty ukazuje, že změna v přístupu k obsahu i grafice výroční zprávy od marketingového nástroje k nástroji informačnímu byla skutečně správným krokem. V rámci hodnocení této kategorie byla rovněž oceněna nová struktura vykazování čtvrtletních finančních a provozních výsledků ("Facts & Figures").

Analytici a investoři ocenili přehlednost a rozsah poskytovaných informací, a to jak na konsolidované bázi, tak pro segmenty pevných a mobilních technologií.

Český Telecom

Článek ze dne 17. září 2004 - pátek