logo itpoint.cz

Microsoft představil nový program pro partnery Microsoft Business Solutions

Nový partnerský program zahrnuje Microsoft Business Solutions Competency a nový model zainteresovanosti prodejců. Program bude zahájen v červenci. Partneři budou mít možnost rozlišit svou specializaci na ERP či CRM řešení. Nová kompetence, která je součástí celkového systému partnerských programů, přináší nové výhody a otevírá nové možnosti v poskytování služeb.

Společnost Microsoft oznámila nové obchodní iniciativy, které umožní partnerům prodávajícím obchodní řešení Microsoft Business Solutions (MBS) poskytovat svým zákazníkům po celém světě maximální možnou hodnotu. 1. července 2004 Microsoft vyhlásí 12-ti měsíční přechodné období pro partnery prodávající obchodní řešení MBS. Tito partneři budou mít možnost začít využívat výhod programu Microsoft Partner Program (MSPP). V okamžiku zahájení se Microsoft Business Solutions Competency stane devátou kompetencí v novém partnerském programu společnosti Microsoft. Integrace partnerů Microsoft Business Solutions v rámci MSPP představuje další významný mezník ve vývoji programu.

V souvislosti s celosvětovou konsolidací místních operačních center (Regional Operations Centers - ROC) bude1. července rovněž představena nová dohoda - Solution Provider Agreement (SPA). Systém MSPP přinese partnerům celou řadu výhod a příležitostí, které jim umožní investovat do optimální míry technické podpory pro Microsoft Business Solutions a školících a konzultačních služeb. Partneři tak budou schopni vyhovět specifickým požadavkům zákazníků na základě povahy jejich podnikatelské činnosti. Obchodní iniciativy jsou navrženy pro zvýšení možností zákazníků při současném zachování stávajících vztahů mezi zákazníky a dodavateli.

"Partneři, kteří se specializují na služby a technologie Microsoft Business Solutions mají jedinečnou kvalifikaci a hrají klíčovou roli při uspokojování potřeb zákazníků v oblasti daných řešení," uvedl Don Nelson, general manager of managed partners skupiny Worldwide Partner Sales and Marketing společnosti Microsoft. "Abychom vyhověli rostoucím potřebám zákazníků, je nezbytné zachovat jedinečnou odbornost komunity autorizovaných prodejců Microsoft Business Solutions. Partneři, specializující se na tuto oblast budou mít nyní možnost sladit své schopnosti s určitou částí programu a využít tak nových příležitostí. Program jim umožní poskytovat zákazníkům lepší, ucelenější a kvalitnější služby a řešení."

Program Microsoft Business Solutions Competency bude zahájen v červenci. Partneři budou mít možnost rozlišit svou specializaci na ERP či CRM řešení. Nová kompetence, která je součástí celkového systému partnerských programů, přináší nové výhody a otevírá nové možnosti v poskytování služeb.

V závislosti na úrovni partnerských investic a potřeb, mohou výhody a možnosti nových služeb zahrnovat technickou podporu poskytovanou partnerům specialisty společnosti Microsoft, začlenění školení Microsoft Business Solutions do všech plánů služeb a služby Consultant Resource Center (konzultační středisko). Toto konzultační středisko bude poskytovat partnerům nástroje, vzorová řešení, metodologie a soubory nejlepších pracovních postupů pro prodej a implementaci produktů a služeb Microsoft Business Solutions.

Partnerům, kteří se rozhodnou rozšířit své investice ve spolupráci se společností Microsoft, bude poskytnuta zvláštní podpora.

"Dnešní prohlášení představuje mezník v realizaci naší vize vytyčené koncem minulého roku. Tato vize klade důraz na dodávání specializovaných a kvalitních služeb všem našim partnerům a zákazníkům," řekla Allison Watsonová, vice prezidentka Microsoft Worldwide Partner Sales and Marketing Group. "Očekáváme, že do roku 2008 budou investice v malém a středním segmentu minimálně 809 milionů dolarů, což představuje pro partnery poskytující řešení Microsoft Business Solutions obrovskou příležitost k růstu. Jsme připraveni poskytnout jim včasné a aktuální informace, které jim umožní poskytovat ty nejlepší služby zákazníkům v těchto segmentech. Věříme, že nový partnerský program a Microsoft Business Solutions Competency budou představovat pro naše partnery nový standard."

Klíčovou změnou pro partnery Microsoft Business Solutions je nový model, ve kterém jsou začlenění do programu, služby a výhody odděleny od podmínek daného prodejce. Nový Microsoft Business Solutions SPA bude celosvětově zajišťovat mnohem jednotnější podmínky mimo MSPP kompetenci. Partneři si mohou vybrat, zda chtějí pracovat v rámci jejich stávající dohody až do července 2005, nebo zda chtějí přejít na SPA okamžitě.

Nová dohoda obsahuje distribuční práva pro software a služby Microsoft Business Solutions ERP, které nebudou nabízeny v rámci objemových licenčních programů či exkluzivně prostřednictvím distributorů. Dohoda dále obsahuje jednotné podmínky pro jednání se zákazníky bez ohledu na místo, trvalé příležitosti konkurenčních výnosů a autorizační kritéria, která představují základ pro zajištění maximální spokojenosti zákazníka.

Microsoft bude partnerům poskytovat pevné kontaktní body pro klíčové obchodní aktivity spojené s realizací řešení Microsoft Business Solutions a zefektivňovat své činnosti prostřednictvím slučování operací. 1. července provede Microsoft sloučení distribuce z poboček do tří oblastních ROC (Regional Operation Centers). Aktivity partnerů ze Severní a Latinské Ameriky budou podporovány z ROC ve Fargu, partnerské aktivity v Evropě, na Středním Východě a v Africe budou podporovány centrem v irském Dublinu a partnerské operace v oblasti Asie a Tichomoří budou podporovány ROC v Singapuru. Podpora, poskytovaná středisky, bude mimo jiné zahrnovat správu zakázek, dodávky a distribuci produktů, úvěrování a platby.

Všichni Microsoft Business Solutions partneři mají nyní možnost využít 12 ti měsíčního přechodného období, kdy mohou nový program zvážit a zhodnotit.

Cílem nového partnerského programu, který byl oznámen na Microsoft Worldwide Partner Conference v říjnu 2003, je lepší shoda se specializací jednotlivých partnerů, větší využití jedinečných vztahů partnerů se zákazníky s ohledem na specifický obchodní model každého z nich a lepší zhodnocení investic na straně partnerů. Partneři mají možnost prohloubit své vztahy se společností Microsoft prostřednictvím programů Partner Points a Microsoft Solution Competencies, které jim umožní přesvědčit zákazníky o jejich profesionalitě a odbornosti a dosáhnout tak konkurenční výhody.

Microsoft

Článek ze dne 7. května 2004 - pátek