logo itpoint.cz

Microsoft věnoval v roce 2003 na charitu více než 9 milionů korun

Zvláštní ocenění TOP Firemní Filantrop 2004 v kategorii věcné dary získala společnost Microsoft. V roce 2003 totiž Microsoft věnoval pro účely projektu Počítače proti bariérám software v hodnotě přesahující 9 milionů korun. Cenu udělilo Fórum dárců a sdružení Czech TOP 100.

Zvláštní ocenění TOP Firemní Filantrop 2004 v kategorii věcné dary získala společnost Microsoft. V roce 2003 totiž Microsoft věnoval pro účely projektu Počítače proti bariérám software v hodnotě přesahující 9 milionů korun. Cenu udělilo Fórum dárců a sdružení Czech TOP 100.

Microsoft za dobu osmi let trvání projektu Počítače proti bariérám (www.bariery.cz) věnoval Nadaci Charty 77 finanční částku přesahující 11 milionů korun a poskytnul software v hodnotě přes 20 milionů korun. Peníze byly použity na vybudování 11-ti výukových center po celé České republice. Jsou to například Jedličkův ústav a Centrum Paraple v Praze, ÚSP Kociánka v Brně, Centrum Universum v Liberci a SKV Frýdek Místek.

V kurzech, které vedou kvalifikovaní lektoři, se postižení učí používat počítač pro své každodenní potřeby. Jsou školeni v práci na Internetu, v používání elektronické pošty, v aplikacích Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access. Tvoří webové stránky a využívají různé grafické programy, včetně programů pro úpravu fotografií. Seznamují se také s programy pro zpracovávání účetnictví.

V kurzech projektu Počítače proti bariérám bylo za uplynulých 8 let vyškoleno přes 1200 osob ZTP/P, které na základě nové kvalifikace nalezly zaměstnání. Díky rostoucímu počtu školících center se letos počítá s vyškolením až 700 postižených, jak žáků, tak dospělých. Všem vyškoleným slouží počítač nejen jako vzdělávací prostředek, ale také jako pracovní nástroj. Program Počítače proti bariérám významně přispívá ke zlepšení situace v zaměstnávání zdravotně postižených spoluobčanů.

O projektu Počítače proti bariérám
Projekt Počítače proti bariérám ( www.bariery.cz ) vznikl z iniciativy společnosti Microsoft a Nadace Charty 77 v roce 1996. Cílem projektu je pomoci postiženým občanům uplatnit se v běžném životě. Právě počítač byl vybrán jako prostředek, který to handicapovaným lidem umožní. Díky počítači mohou postižení komunikovat s ostatními, nalézt si kvalitní zaměstnání a stát se tak sociálně i ekonomicky nezávislými. V rámci projektu jsou zakládána a vybavována školící střediska, organizovány vzdělávací kurzy a podporován vznik chráněných pracovišť. Dále mohou postižení nebo jejich rodiče požádat o příspěvek na nákup počítače, na uhrazení kurzovného, na osobní asistenci účastníků kurzů nebo o poskytnutí repasovaného počítače darem.

O Fóru dárců
Fórum dárců ( www.donorsforum.cz ) je organizace usilující o podporu filantropie v České republice. Svou činností Fórum vytváří příznivé podmínky pro dárcovství na úrovni individuální, institucionální, komunitní i firemní. Dárcovství je považováno za významný projev dobročinnosti, která se ve společnosti objevuje od počátku dějin. Jsme přesvědčeni, že promyšlené a transparentní dárcovství vytváří kulturu filantropie.

Microsoft

Článek ze dne 15. listopadu 2004 - pondělí