logo itpoint.cz

Milion telefonních čísel byl přenesen v sítích pevných operátorů

Od ledna minulého roku je k dispozici uživatelům pevných telekomunikačních sítí služba přenositelnosti telefonních čísel. APVTS zajišťuje prostřednictvím dceřinné společnosti CNPAC s.r.o. provoz národní referenční databáze. Provozovatelé pevných sítí využívají tuto službu právě jeden a půl roku a za tuto dobu byl přenesen jubilejní JEDEN MILIÓN telefonních čísel.

Od ledna minulého roku je k dispozici uživatelům pevných telekomunikačních sítí služba přenositelnosti telefonních čísel. Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS) zajišťuje prostřednictvím dceřinné společnosti CNPAC s.r.o. (Czech Number Portability Administrative Centre) provoz národní referenční databáze. Provozovatelé pevných sítí využívají tuto službu právě jeden a půl roku a za tuto dobu byl přenesen jubilejní JEDEN MILIÓN telefonních čísel.

U příležitosti tohoto jubilea se dne 7. září konala tisková konference za účasti předsedy APVTS, Ing. Svatoslava Nováka a předsedy ČTÚ, Ing. Davida Stádníka. Konference se zúčastnili i zástupci některých operátorů - členů APVTS, kteří službu přenositelnosti čísel aktivně vuyžívají.

Usnesením Fóra pro přenositelnost čísel byla správou a řízením Celonárodní referenční databáze pro přenositelnost čísla (RNPDB) pověřena Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS).

Ke splnění tohoto úkolu APVTS založila dceřinou společnost CNPAC, s. r. o. (Czech Number Portability Administrative Centre). 
Od zahájení činnosti v lednu 2003 CNPAC přenesl 1.000.000 telefonních čísel.

Předseda APVTS Svatoslav Novák k tomu říká : "Služba NP (Number Portability) v pevných sítích je zaváděna v zemích EU a může být považována za dobrý indikátor otevřenosti trhu služeb v pevných sítích. Ve srovnání se zeměmi EU patří Česká republika k „nejvíce přenášejícím“ spolu s Belgií, Dánskem, Holandskem a Španělskem, kde se služba NP provádí aktivně již delší dobu."

Předseda ČTÚ David Stádník na to reaguje : "Jsem velmi potěšen, že APVTS se tak aktivně chopila svého úkolu RNPDB v Česku vybudovat. Myslím, že počet přenesených čísel odpovídá tomu, že telekomunikační trh v České republice se jednoznačně otevírá dalším konkurentům".

Aby vůbec bylo možné telefonní čísla přenášet, musí být k dispozici centrální databáze RNPDB, která je jediným platným zdrojem informací o všech přenesených číslech v České republice (geografických i negeografických). Zajišťuje automatické zasílání aktualizovaných informací o přenesených číslech každému provozovateli, který tak má možnost aktualizovat své interní databáze.

V současné době je v centrální databázi registrováno 13 provozovatelů pevných telekomunikačních sítí – členů APVTS: Czech On Line, Contactel, Aliatel, Český Telecom, GTS Czech, České radiokomunikace, T-Systems PragoNet, InWay, Tiscali, ETEL, BT, ČEZnet, a ČD -Telekomunikace.

CNPAC spravuje a provozuje centrální databázi. Finanční náklady na provoz jsou hrazeny operátory, kteří využívají databázi k zajištění služby přenositelnosti čísla pro své zákazníky. Služba přenositelnosti čísla je významným liberalizačním krokem, který dovoluje alternativním operátorům rozšiřovat své nabídky na telekomunikačním trhu.

Nový Zákon o elektronických komunikacích vláda schválila 1. září 2004 a jeho účinnost se očekává v lednu 2005, samozřejmě po schválení Parlamentem ČR a prezidentem ČR. Zákon obsahuje povinnost zavést přenositelnost čísel v mobilních sítích do šesti měsíců od data účinnosti. Další vývoj bude záviset na stanovení pravidel, která budou muset dodržovat provozovatelé pevných a mobilních sítí, a na zvoleném technickém řešení.

APVTS nabízí mobilním operátorům spolupráci při rozšíření NP i do mobilních sítí s ohledem na zkušenosti získané v průběhu posledních dvou let.

Inforamce o službě přenositelnosti čísla [DOC/197.5 kB]
Graf počtu přenesených čísel [DOC/25.5 kB]
Graf - mezinárodní_srovnání počtu_přenesených_čísel [DOC/25.5 kB]

APVTS

Článek ze dne 8. září 2004 - středa