logo itpoint.cz

Ministerstvo financí zřizuje informační telefonní linky k nové úpravě daně z přidané hodnoty

Od pondělka 5. dubna 2004 zahajuje MF provoz informačních linek pro dotazy k nové právní úpravě zákona o dani z přidané hodnoty. Na těchto linkách budou v pracovní dny od 8 do 16 hodin poskytovány informace k novému zákonu o DPH.

Dotazy k nové právní úpravě zákona o dani z přidané hodnoty

Od pondělí 5. 4. 2004 MF zahájí provoz informačních linek pro dotazy k nové právní úpravě zákona o dani z přidané hodnoty. Na těchto linkách budou v pracovní dny od 8 do 16 hodin poskytovány informace k novému zákonu o DPH.

Telefonní čísla jsou následující :

Je nutné zdůraznit, že zde budou poskytovány informace týkající se zákona o DPH pouze v obecné rovině a že není možné touto cestou posuzovat takové konkrétní případy, které by vyžadovaly posouzení souvisejících smluv, daňových dokladů apod. 

Dotazy k mezinárodní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty

Pro dotazy k mezinárodní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty, tj. v souvislosti se zavedením nových povinností plátců DPH, kteří budou po vstupu ČR do EU obchodovat s osobami registrovanými k DPH v jiných členských státech EU, byla v rámci informovanosti daňové veřejnosti již zřízena zvláštní telefonická linka + 420 257 044 202 a e-mailová adresa vies.dph@mfcr.cz, na které je možno se obracet s dotazy týkajících se následujících oblastí :

Systém VIES

Informace o ověřování DIČ osob registrovaných k DPH v jiných členských státech. Ověřování DIČ osob registrovaných v jiných členských státech od 1.5. 2004. Telefonní linka je v provozu v pracovní dny od 8 do 16 hodin. Je třeba zdůraznit, že na výše uvedených kontaktech není možné zodpovídat dotazy vztahující se k jiným oblastem upravovaným novým zákonem o DPH.

MF ČR

Článek ze dne 5. dubna 2004 - pondělí