logo itpoint.cz

Mnohé z internetových obchodů neplní své zákonné povinnosti

Je s podivem, kolik internetových obchodů neposkytuje informace, jejichž zveřejňování jim ukládá zákon. Konkrétně elektronické obchody se totiž neposkytnutím zákonných informací uvádí do nevýhodné pozice, protože lhůta, ve které má spotřebitel možnost odstoupit od smlouvy se pak ze standardních 14 dnů prodlužuje na 3 měsíce. Při klamavém informování o délce záruční lhůty, jim dokonce Česká obchodní inspekce může udělit pokutu až do výše 1 000 000 Kč.

Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS) provedlo aktuální, v pořadí již čtvrtý, test internetových obchodů. Své základní informační povinnosti vyplývající ze zákona v něm nesplnilo 56 procent z nich.

Od 1. ledna 2001 nabyla účinnosti novela Občanského zákoníku 40/1964 Sb., která implementuje z evropské směrnice o uzavírání smluv na dálku 97/7/ES i informační povinnost internetových obchodů. SOS provádělo testy jejího plnění v březnu a září 2001 a následně i v červenci 2003.

Výsledky ukázaly významné nedostatky v dodržování zákona.

Na přelomu února a března 2004 SOS test zopakovalo na vzorku 100 internetových obchodů. Test se zaměřil na poskytování nejzákladnějších informací (adresa, IČ, poučení o možnosti odstoupení) před uzavřením smlouvy, jež musí být podle platné legislativy zveřejňovány. Dalším kritériem byla absence zavádějících informací o délce záruky.

Výsledky jsou následující :

"Přestože oproti předchozím testům lze hovořit o zlepšení, tak stav, kdy 56 % prodávajících neplní své povinnosti, za uspokojující považovat nemůžeme a musíme pokračovat v osvětě," uvedl František Lobovský, předseda Republikového výboru SOS a dodal: "Ukazuje se, že v některých případech prodávající o svých povinnostech jednoduše neví a například si neuvědomují, že již skončilo přechodné období, ve kterém bylo možné prodávat zboží ještě s šestiměsíční záruční dobou. Proto SOS organizuje i některé semináře pro prodávající, aby mohli uvést své obchody do souladu se zákonem a vyhnuli se tak třeba i postihům od státních dozorových orgánů, který v uvedeném případě může být až 1 000 000 Kč."

Výsledky testu internetových obchodů z března 2004

1. Úvod

Sdružení obrany spotřebitelů již tradičně provádí průzkumy plnění informačních povinností internetovými obchody, neboť při tomto způsobu nakupování je spotřebitel v plném rozsahu odkázán jen na informace poskytnuté jemu obchodníkem.
SOS se rozhodlo tento test opakovat i v roce 2004. Cílem testu je nejen zjistit aktuální situaci, ale i upozornit na tuto problematiku a dosáhnout stavu, kdy spotřebitelé budou znát svá práva a obchody budou plnit své zákonné povinnosti.
SOS testovalo bylo podobně jako v předchozích letech plnění vybraných informačních povinností vyplývajících ze zákona č. 367/2000 Sb., který implementuje také některá ustanovení evropské směrnice o uzavírání smluv na dálku 97/7/ES. V rámci tohoto testu bylo poprvé také testováno, zda obchody chybně neinformují o délce záruční doby, která nyní již musí být podle zákona 136/2002 Sb. na všechno spotřební zboží minimálně 24 měsíců.

2. Metodika testu

2.1 Výběr testovaných obchodů

Bylo vybráno 10 níže uvedených podsekcí v sekci Nakupování na internetu v katalogu Seznam.cz tak, aby na v nich prodávané zboží patřilo na internetu k nejprodávanějšímu a aby se na něj nevztahovala omezení práv spotřebitelů daná zákonem (jako je tomu např. u potravin či CD) :

Bylo přitom využíváno faktu, že obchody uvedené v těchto sekcí sem jejich provozovatelé museli sami zaregistrovat a mělo by se tudíž jednat o skutečné internetové obchody. Řazení obchodů v jednotlivých sekcích je založeno na tzv. Jyxoranku (dle metodiky vyhledavače www.jyxo.cz), který by měl zohledňovat jejich popularitu mezi spotřebiteli. V jednotlivých sekcích pak realizátoři testu vybírali obchody na základě běžného spotřebitelského výběru, tzn. atraktivnosti názvu obchodu a jeho popisku. Od každého provozovatele byl testován maximálně jeden obchod.

2.2 Zaměření testu

Test byl zaměřen na splnění tří základních informačních povinností před uzavřením smlouvy uložených internetovým obchodům § 53 Občanského zákoníku :

Dále bylo testováno, zda není v rozporu s § 13 zákona o ochraně spotřebitele zveřejňována kratší záruční doba než 24 měsíců.

2.3 Průběh testu

Realizátoři testu si procházeli internetové stránky obchodu a vyhledávali vybrané informace. Procházení každého obchodu bylo věnováno maximálně 5 minut pro zohlednění toho, že běžný spotřebitel obvykle není připraven prohledávat celý obchod, aby zjistil určitou informaci. Při rozsáhlosti některých obchodů to ani není prakticky možné.

Výsledky testu každého obchodu byly zaneseny do tabulky v tabulkovém kalkulátoru. Testovaná kritéria byla považována za splněná, pokud spotřebitel měl možnost získat informace ještě před odesláním objednávky v plném rozsahu a v souladu se zákonem. Scházel-li některý z údajů adresy (např. u adresy), bylo-li zákonné právo na odstoupení omezováno dodatečnými podmínkami nebo pokud byly informace sděleny až po odeslání objednávky bylo to hodnoceno jako nesplněné. Pokud testovaný obchod uváděl ve svých podmínkách kratší záruční dobu u spotřebního zboží než 24 měsíců, bylo toto kritérium hodnoceno jako nesplněné. Neuváděl-li žádnou konkrétní informaci o délce záruční doby, což bylo velice časté, bylo to hodnocené jako splnění, protože v tom případě se postupuje podle ustanovení Občanského zákoníku.

Pro předejití možných problémů s neobjevením dané informace na stránkách obchodu, který by tyto zveřejňoval, byly všechny otestované obchody nakonec osloveny se sdělením výsledků testu a výzvou k případné reakci.

3. Výsledky testu

3.1 Výsledky jednotlivých testovaných obchodů

V následujícím seznamu je uveden přehled testovaných obchodů včetně jejich výsledků, podle toho, jak splňovaly v okamžiku průběhu testu kritéria uvedená v metodice testu.

Z důvodu úspory místa jsou v následující tabulce označena jako K1, K2, K3 a K4 s následujícím významem :

Internetová adresa K1 K2 K3 K4 Internet. adresa K1 K2 K3 K4
666.cz/nosferatu/index.php A A A A www.erakety.cz A A A A
9mesicu.inshop.cz A A A A www.euromedia.cz A N N A
bebejou.inshop.cz A A A A www.fotodum.cz A A A A
bile.kvanto.cz/default.asp A A A A www.fotovideoobchod.cz A A A A
fotokamera.cz A N N N www.gfoto.cz A A A A
iobchod.fototuma.cz A N A A www.gigamarket.cz A A N N
klenoty.kvanto.cz/2/Default.asp? A A A A www.goldeligius.cz A N N A
knihy.cz A A A N www.hifishop.cz A A A A
kvbillard.inshop.cz N N N A www.hypermart.cz/obchody/iva_trend/default.asp A N N A
levnemobily.webz.cz A A N A www.telefonky.cz A A A A
mujobchod.atlas.cz/cakry A N N A www.intermediagolf.cz A N N N
perla.prodejce.cz A A N A www.kasa.cz A A A A
shop.knihservis.cz A A A A www.kmobil.cz A N N A
www.12345.cz A A N A www.kojenecke.cz A A N A
www.123shop.cz A N A A www.korunka.cz A A A A
www.1m.cz A A A A www.kosmas.cz A A A N
www.aaamobil.cz A A A A www.kshop.cz A A N A
www.abadon.cz A A N A www.kuphodinky.cz A A A A
www.abi.cz A A N A www.levnepocitace.cz A A N A
www.adart-elektro.cz A A A A www.mobil-com.cz A N N A
www.affekt.cz A N N A www.mobilky.cz A A N A
www.alfacomp.cz A A A A www.mobil-market.cz N N N A
www.altman.cz/uvod.htm A N N A www.nakupni-dum.cz A A A A
www.antik-fryc.cz A N A A www.obchudecek.cz A A N N
www.autocont.cz/shop.aspx A A A A www.obchudek.cz A N A A
www.baby-land.cz A A A A www.ogar.cz/shop A A N A
www.bilezbozi.cz A A A A www.olive.cz A A A A
www.blackpointmusic.cz/obchod/frameset_obchod.html A N N A www.outsport.cz A A N A
www.bosscan91.cz A A N A www.paladix.cz/obchod A A A A
www.caryfuk.cz A A A A www.pan-prstenu.cz A N N A
www.centrumobchodu.cz A A A A www.plzen-info.cz/obchod/nase-dite A A N A
www.crish.cz A A A N www.ponny.cz/?fla=1 A N N A
www.cybex.cz A A A A www.probit.cz A N N A
www.czechcomputer.cz A A N A www.prohasice.com/shop A A A A
www.czech-gifts.com/index.php A N A A www.rumburak.cz A A A A
www.czechmagicdiscount.cz/index1.htm A N A A www.shopingcity.cz A A N A
www.czknihy.cz N N N A www.skippy.cz A A A A
www.delux.cz A N A N www.skyfly.cz/shop A A A A
www.deticky.cz A A A A www.sportcyklo.cz A A N A
www.digitop.wz.cz A A A A www.ss.cz A A A A
www.dxt.cz A A N A www.stormwatches.cz A N A A
www.easyjob.cz A N N A www.svetobrazu.cz A N N A
www.egmont.cz A N N A www.syscomp.cz A A A N
Internet. adresa K1 K2 K3 K4 Internet. adresa K1 K2 K3 K4
www.ehodinarstvi.cz A A N A www.tvav.cz A N N N
www.ehodinky.cz A A A A www.tvujkram.cz A A N A
www.elektroland.cz A A A A www.vecicky.cz A A A A
www.elektromedia.cz A A A A www.videoexpert.cz A A A A
www.elektroshop.cz/obchod/default.asp A A A A www.volny.cz/valasport A A A A
www.elektrosvet.cz A A A A www.vsechnyknihy.cz A A A A
www.enc.cz A A A N www.zlato-stribro.cz A N A N

3.2 Celkové výsledky

V jednotlivých podsekcích sekce Internetové a zásilkové obchody byla realizována rozdílná zjištění. Třebaže se - vzhledem k relativně nízkému počtu testovaných obchodů z každé podsekce - nejedná o reprezentativní výsledky, mohou být přesto dobrým ukazatelem, při nákupu jakého zboží by si měl spotřebitel dát zejména pozor.

Sekce obchodu
v Seznamu

Obchody splňující testovací kritéria

Obchody splňující
všechna kritéria
%

Uvádě-jící adresu
%

Uvádě-jící IČO
%

Uvádějící poučení 
o možnosti odstoupení %

Neuvádějící kratší
záruční dobu než 24 měsíců %

Dárkové zboží 100 40 60 90 30
Dětské zboží 100 100 70 100 70
Klenoty a hodinky 100 50 50 90 30
Knihy 90 50 60 80 30
Sportovní potřeby 90 60 30 80 20
Spotřební elektronika a elektrotechnika
Audiovizuální technika
100 70 80 80 50
Spotřební elektronika a elektrotechnika
Domácí spotřebiče
100 100 80 90 80
Spotřební elektronika a elektrotechnika
Fotografická technika
100 80 70 90 60
Výpočetní a komunikační technika
Mobilní telefony
90 50 30 100 30
Výpočetní a komunikační technika
Počítačový hardware
100 100 50 80 40
Celkový výsledek 97 70 58 88 44

3.3 Shrnutí výsledků testu

Při prohlídkách internetových obchodů bylo zjištěno, že zdaleka ne všechny plní povinnosti dané zákonem o informování spotřebitelů :

4. Výsledky dříve realizovaných testů internetových obchodů

V březnu 2001 Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS) provedlo komplexní test internetových obchodů. V jeho rámci bylo v 27 elektronických obchodech zakoupeno zboží, které bylo následně vráceno. V rámci tohoto testu byly zjištěny zásadní nedostatky zejména v plnění zákonných informačních povinností obchodů na internetu - celých 96 % internetových obchodů v březnu 2001 neplnilo svou informační povinnost.

V rámci následného testu provedeného v září 2001 bylo otestováno 80 obchodů již jen na plnění základní informační povinnosti - poskytnutí identifikačních údajů (adresa a IČ) a poučení spotřebitele o jeho právu na odstoupení. Své povinnosti zde nesplnilo 79 % obchodů.

V červenci 2003 byl proveden další test zaměřený na plnění informační povinnosti, ve kterém bylo využito poněkud odlišné metodiky výběru testovaných obchodů. Ty byly vybírány na principu náhodných čísel ze všech obchodů zaregistrovaných v katalogu Seznam.cz. Tudíž byla testována i řada nepříliš udržovaných obchodů, přesto nabízejících své služby spotřebitelům. Výsledkem bylo, že uspělo pouze 11 % z testovaných obchodů.

5. Závěrem

Je s podivem, kolik internetových obchodů neposkytuje informace, jejichž zveřejňování jim ukládá zákon. Konkrétně elektronické obchody se totiž neposkytnutím zákonných informací uvádí do nevýhodné pozice, protože lhůta, ve které má spotřebitel možnost odstoupit od smlouvy se pak ze standardních 14 dnů prodlužuje na 3 měsíce. Při klamavém informování o délce záruční lhůty, jim dokonce Česká obchodní inspekce může udělit pokutu až do výše 1.000.000 Kč.

Výsledky testu ukázaly, že je ještě nutno udělat mnoho práce při vzdělávání podnikatelských subjektů o jejich povinnostech ve vztahu ke spotřebiteli. Přestože je to především úloha podnikatelských asociací, SOS se o to bude i do budoucna dílčím způsobem snažit, protože to má přímý dopad na postavení koncových spotřebitelů. SOS proto bude i nadále provádět průběžné namátkové průzkumy a o jejich výsledku informovat spotřebitele prostřednictvím médií.

SOS bude informovat o výsledcích testu dozorové orgány s výzvou, aby v rámci svých zákonných pravomocí napomohly k řešení současné nevyhovující situace.

SOS dále bude realizovat vlastní informační kampaň, zaměřenou na vštípení správných návyků pro výběr elektronického obchodu všem uživatelům internetu.

SOS

Článek ze dne 12. března 2004 - pátek