logo itpoint.cz

Nařízení vlády k e-podatelnám schváleno

Nové nařízení vlády stanoví povinnost orgánů veřejné moci zřídit e-podatelny (nebo v případě malého objemu elektronické komunikace zajistit příjem a odesílání zpráv prostřednictvím e-podatelny jiného úřadu), vybavit příslušné zaměstnance zaručenými elektronickými podpisy a zajistit odpovídajícím způsobem ochranu zpracovávaných informací.

Na svém středečním jednání vláda schválila nařízení k elektronickým podatelnám.

Nové nařízení vlády stanoví povinnost orgánů veřejné moci zřídit e-podatelny (nebo v případě malého objemu elektronické komunikace zajistit příjem a odesílání zpráv prostřednictvím e-podatelny jiného úřadu), vybavit příslušné zaměstnance zaručenými elektronickými podpisy a zajistit odpovídajícím způsobem ochranu zpracovávaných informací.

Do třiceti dnů od nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády jsou orgány veřejné moci povinny sdělit Ministerstvu informatiky adresy svých e-podatelen. Ministerstvo seznam adres zveřejní na Portálu veřejné správy. Nařízení vlády nabude účinnosti k 1. lednu 2005.

MI ČR

Článek ze dne 26. srpna 2004 - čtvrtek