logo itpoint.cz

Nařízení vlády k zákonu o e-podpisu a vyhláška o e-podatelnách ve Sbírce zákonů

Nařízení vlády k zákonu o elektronickém podpisu a vyhláška o elektronických podatelnách byly dne 22. září publikovány ve Sbírce zákonů, v částce 171. Oba právní předpisy nabudou účinnosti 1.1. 2005.

Nařízení vlády k zákonu o elektronickém podpisu a vyhláška o elektronických podatelnách byly dne 22. září publikovány ve Sbírce zákonů, v částce 171. Oba právní předpisy nabudou účinnosti 1.1. 2005.

Úplné citace :

Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách.

Dokumenty ke stažení :

Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů - ZDE (PDF/40272 bytů)

Vyhláška č. 496/2004 - ZDE (PDF/193750 bytů)

MI ČR

Článek ze dne 23. září 2004 - čtvrtek