logo itpoint.cz

Národní politika pro vysokorychlostní přístup po připomínkách veřejnosti

MI dokončilo návrh Národní politiky pro vysokorychlostní přístup. Na základě připomínek odborné veřejnosti a telekomunikačních operátorů byl dokument dopracován. Jeho konečná podoba klade větší důraz na podporu rozvoje online služeb pro vysokorychlostní přístup ze strany státu, a to v oblasti vzdělávání, kultury, zdravotnictví a veřejné správy.

Ministerstvo informatiky dokončilo návrh Národní politiky pro vysokorychlostní přístup. Na základě připomínek odborné veřejnosti a telekomunikačních operátorů byl dokument dopracován. Jeho konečná podoba klade větší důraz na podporu rozvoje online služeb pro vysokorychlostní přístup ze strany státu, a to v oblasti vzdělávání, kultury, zdravotnictví a veřejné správy. Součástí návrhu Národní politiky pro vysokorychlostní přístup jsou také daňové odpočty.

Definice vysokorychlostního internetu, se kterým návrh Národní politiky pracuje, se nemění. Je jím „takový druh přístupu uživatelů k poskytovaným zdrojům a službám, který koncové uživatele neomezuje v tom, co a jak hodlají dělat, kdykoli to chtějí dělat“. Pro rok 2005 považuje dokument za minimální hranici vysokorychlostního přístupu nominální rychlost 256 kilobitů za sekundu. Rovněž identifikace hlavních příčin pomalého rozvoje broadbandu v České republice zůstává stejná: nedostatečná dostupnost vysokorychlostního připojení zejména mimo velká města, nepříznivý poměr mezi cenou a kupní silou obyvatel, nízká kvalita nabízených služeb, které nemají garantovaný charakter, a nedostatečná nabídka služeb a obsahu a z ní plynoucí nedostatečná motivace uživatelů pořídit si vysokorychlostní připojení k internetu.

Není účelné, aby stát přímo zasahoval do činnosti soukromých operátorů nebo sám budoval a provozoval přenosové sítě. Stát má být tvůrcem legislativního prostředí a regulátorem, poskytovatelem služeb e-governmentu, velkým odběratelem vysokorychlostního připojení a konečně poskytovatelem přímé podpory. Přímá podpora má zůstat nástrojem mimořádným a zaměřeným v první řadě na dvě oblasti: podporu rozvoje obsahu a služeb vysokorychlostního přístupu a podporu projektů přístupových sítí v méně obydlených oblastech. Jako další nástroj přímé podpory navrhuje Ministerstvo informatiky novelizovat daňové zákony, umožnit daňové odpočty za vysokorychlostní připojení k internetu a daňově motivovat zaměstnavatele k nákupu PC pro zaměstnance.

Pro přímou podporu projektů obsahu a služeb a projektů výstavby místních sítí předpokládá Národní politika pro vysokorychlostní přístup i nadále zřízení Fondu pro dotační titul na rozvoj vysokorychlostního přístupu, do něhož by stát vložil 1 % výnosu z privatizace Českého Telecomu. Z Fondu otevřeného i pro vklady soukromých subjektů by pak byly až do 50 % spolufinancovány projekty samosprávy nebo neziskových organizací z oblasti obsahu a služeb pro vysokorychlostní přístup a projekty výstavby místních sítí. Ministerstvo informatiky dále hodlá založit odborné Fórum pro vysokorychlostní přístup, které by mělo posuzovat předkládané projekty a schválenou politiku rozpracovávat. Na Portálu veřejné správy navíc vznikne Národní vysokorychlostní server, soustřeďující informace o vysokorychlostním přístupu na území celé České republiky.

Návrh Národní politiky pro vysokorychlostní přístup zašle Ministerstvo informatiky do konce roku k projednání vládě.

Dokumenty Národní politika pro vysokorychlostní přístup (broadband strategie) naleznete ZDE.

MI ČR

Článek ze dne 3. prosince 2004 - pátek