logo itpoint.cz

Národní politika pro vysokorychlostní přístup předložena k veřejné diskusi

Kromě analýzy současné situace a pojmenování příčin pomalého rozvoje broadbandu v ČR dokument navrhuje některá konkrétní opatření na podporu rozvoje vysokorychlostního přístupu k internetu s cílem nejpozději do roku 2010 dosáhnout úrovně vyspělých evropských zemí. Připomínky lze zasílat do 17. října 2004.

Ministerstvo informatiky k veřejné diskusi předkládá návrh Národní politiky pro vysokorychlostní přístup (broadband strategie). Kromě analýzy současné situace a pojmenování příčin pomalého rozvoje broadbandu v ČR dokument navrhuje některá konkrétní opatření na podporu rozvoje vysokorychlostního přístupu k internetu s cílem nejpozději do roku 2010 dosáhnout úrovně vyspělých evropských zemí. Připomínky lze zasílat do 17. října 2004.

Vysokorychlostní přístup umožňuje rozvoj nových služeb informační společnosti v oblasti vzdělávání, obchodu, telemedicíny, e-governmentu nebo zábavy. Dostupnost vysokorychlostního přístupu dnes jednoznačně ovlivňuje výkonnost ekonomiky a schopnost země zapojit se do globalizované znalostní ekonomiky. Samotný pojem vysokorychlostní přístup k internetu dokument definuje jako „takový druh přístupu uživatelů k poskytovaným zdrojům a službám, který koncové uživatele neomezuje v tom, co a jak hodlají dělat, kdykoli to chtějí dělat“. Pro rok 2005 považuje strategie za minimální hranici vysokorychlostního přístupu nominální rychlost 256 kilobitů za sekundu.

Národní politika pro vysokorychlostní přístup (NPVP) popisuje problémy s rozvojem vysokorychlostního přístupu v ČR, přičemž vychází z principů obsažených ve Státní informační a komunikační politice. Za hlavní příčiny označuje nedostatečnou dostupnost vysokorychlostního připojení zejména mimo velká města, nepříznivý poměr mezi cenou a kupní silou obyvatel a nedostatečnou nabídku služeb a obsahu. Návrh strategie nepovažuje za účelné, aby stát přímo zasahoval do činnosti soukromých operátorů (pevných i mobilních) v oblasti vysokorychlostního přístupu, případně sám budoval nebo provozoval přenosové sítě. Stát je zde v roli poskytovatele služeb (e-government), v roli zákazníka využívajícího možnosti vysokorychlostního přístupu a v roli regulátora trhu elektronických komunikací.

Přímou podporu budování nových přístupových sítí považuje NPVP za vhodnou pouze ve zvláštních případech, a to tam, kde běžné mechanismy trhu dosud nevytvářejí vhodné podmínky. V praxi to znamená podporovat projekty metropolitních sítí a sítí místních rozvodů, zejména v méně obydlených a méně rozvinutých oblastech ČR. Za tímto účelem NPVP předpokládá zřízení Fondu pro rozvoj vysokorychlostního přístupu, do něhož by stát vložil 1% výnosu z privatizace Českého Telecomu. Z Fondu by pak byly až do 50 % spolufinancovány infrastrukturní projekty z oblasti metropolitních a místních sítí, přičemž podmínkou by byla spoluúčast regionu (kraje) a realizátora projektu a otevřený přístup operátorů k infrastruktuře.

Ministerstvo informatiky dále hodlá založit odborné Fórum pro vysokorychlostní přístup, které by mělo schválenou Strategii rozpracovávat. Na Portálu veřejné správy navíc vznikne Národní vysokorychlostní server, soustřeďující informace o vysokorychlostním přístupu na území celé České republiky.

Národní politika pro vysokorychlostní přístup je zveřejněna na webových stránkách Ministerstva informatiky - ZDE a předložena zejména odborné veřejnosti k diskusi. Ta by měla vyvrcholit v rámci veletrhu Invex na odborném semináři pořádaném ministerstvem ve spolupráci s Českou asociací kompetitivních komunikací. V říjnu pak ministerstvo předloží konečnou verzi NPVP do připomínkového řízení a posléze do vlády.

MI ČR

Článek ze dne 27. září 2004 - pondělí