logo itpoint.cz

Navicom vyvinul navigační a monitorovací systém, který zjednodušuje život firmám a řidičům

Základní verze monitoruje skutečnou polohu, jakož i rychlost vozidla. Uživatelé vozidla volí na svém, designově jedinečném, terminálu ve vozidle informace o důvodech jejich jízdy, tankování paliva, nákupu materiálu do spotřeby a stavu tachometru. Tyto informace jsou zpracovány a uchovány na velmi populární a odolné paměťové kartě MultimediaCard® ...

Navicom s. r. o. je mladou a dynamickou olomouckou firmou založenou v létě roku 2002 Pavlem Vašíčkem. Původním záměrem firmy bylo vyvinout systém na principu sloučení navigačních a komunikačních technologií. A nejen to. Rozhodnutí bylo vytvořit zcela nové pojetí výrobků nejen po stránce technologické, ale i po stránce designu. Vytvořit "Něco, co tu ještě nebylo".

V rámci tohoto záměru byl, díky sofistikované technologii, vytvořen modulární systém NAVION®, aby firmám a řidičům zjednodušil každodenní život. Jeho vytvoření je důsledkem poptávky trhu po telekomunikačních a informačních systémech. NAVION® dovoluje firmě nejen účinně kontrolovat celý vozový park, ale přináší i mnohem větší přidanou hodnotu v podobě možnosti oboustranné komunikace s využitím GPRS technologií. Díky modularitě komunikačních terminálů NAVION® zákazník nemusí platit za funkce, které nepotřebuje. Produkty NAVION®, nabízené společností Navicom s.r.o., mají tedy jistotu v konkrétním použití.

Základní verze monitoruje skutečnou polohu, jakož i rychlost vozidla. Uživatelé vozidla volí na svém, designově jedinečném, terminálu ve vozidle informace o důvodech jejich jízdy, tankování paliva, nákupu materiálu do spotřeby a stavu tachometru. Tyto informace jsou zpracovány a uchovány na velmi populární a odolné paměťové kartě MultimediaCard®. Princip záznamu dat umožňuje sdílet datový prostor i s jinými než jen 4navigačními daty. Umožňuje uživateli rovněž jednoduše volit její kapacitu v závislosti na potřebě.

Karta MultimediaCard® je posléze vyjmuta a data jsou dále zpracována v počítači. Systém data ověřuje, minimalizuje podvody a nakonec se ukazuje jako výjimečný společník na cesty. Modul může být také spojen s jiným externím zařízením (notebook, palmtop) a bez problému ukazovat uživateli aktuální polohu na mapovém podkladu v reálném čase.

Tento základní modul může také být rozšířen nástavbovým řadovým modulem do podoby aktivní on-line verze. Údaje jsou pak přenášeny vzduchem, sítí GSM-GRPS popř. jinou satelitní sítí. Kontrolní centrum tak může ověřovat polohu vozidla v reálném čase a posílat textové zprávy a to za poplatky GPRS. Synchronizované události jsou tímto způsobem přenášeny do kontrolního centra. Co se týká portu GSM-GRPS instalovaného v NAVIONu, umožňuje přístup na Internet.

Systém je rovněž koncipován a navržen tak, aby byl schopen komunikovat s jiným externím firemním informačním systémem. Za tímto účelem byl vytvořen samostatný modul ORGANIZER, který tato externí data absorbuje, zaznamená a dále automaticky vyhodnocuje.

Další odlišností systému je možnost přidání funkce přenosu hlasu. Modul dovoluje přijmout a předat telefonní hovory např. předdefinované systémem NAVION®. Umožňuje tedy pro zákazníky využívat i služeb "Uzavřených telefonních skupin".

Všechny údaje přenášené mezi zařízeními NAVION® a kontrolním centrem jsou šifrovány a všichni vetřelci jsou vyloučeni díky zabezpečení proti průniku z venčí, které je součástí systému. Údaje jsou přenášeny přes proxy server instalovaný u zákazníka na stroj nepřístupný z Internetu. Jiným řešením může být využití proxy serveru společnosti Navicom s.r.o, který poskytuje optimální a spolehlivé řešení za ekonomické ceny i pro menší vozové parky.

V současnosti je možno zakoupit veškeré moduly NAVION® přímo v sídle společnosti Navicom s.r.o. Další prodejní místa budou vytvořena ještě v tomto roce.

Navicom s.r.o. však již dnes rozvíjí i další koncepty v oblasti navigace vozidel. Cílem je vytvořit zařízení cenově dostupné a dobře vybavené pro každého a hlavně "Za předpokladu kompatibility se současnými monitorovacími terminály NAVION®".

Navicom s.r.o. svými navigačními a komunikačními systémy, usnadňuje každodenní život firem a řidičů.

Navicom

Článek ze dne 8. března 2004 - pondělí