logo itpoint.cz

Návrh generální licence č. GL R/2004

ČTÚ předkládá k připomínkám návrh generální licence č. GL – _/R/2004 k provozování širokopásmových digitálních vysílacích rádiových zařízení pozemní pohyblivé služby, která jsou součástí uživatelských terminálů rádiových sítí v kmitočtových pásmech 410 – 430 MHz, 450 - 470 MHz a 870 – 876 MHz / 915 - 921 MHz.

Český telekomunikační úřad předkládá podle § 48 odst. 1 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, k připomínkám návrh generální licence č. GL – _/R/2004 k provozování širokopásmových digitálních vysílacích rádiových zařízení pozemní pohyblivé služby, která jsou součástí uživatelských terminálů rádiových sítí v kmitočtových pásmech 410 – 430 MHz, 450 - 470 MHz a 870 – 876 MHz / 915 - 921 MHz. Návrh generální licence navazuje na změnu Přílohy č. 15/_.2004, která umožní podle nového Rozhodnutí CEPT/ECC/DEC(04)06 využití harmonizovaných širokopásmových digitálních technologií v uvedených kmitočtových pásmech.

Ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění je k němu každý oprávněn uplatnit své připomínky.

Připomínky se zasílají prostřednictvím redakční rady nebo na e-mail podatelna@ctu.cz.

Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") jako příslušný orgán státní správy podle § 95 bodu 3 písm. d) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), vydává podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona  generální licenci č. GL – _/R/2004 k provozování širokopásmových digitálních vysílacích rádiových zařízení pozemní pohyblivé služby, která jsou součástí uživatelských terminálů rádiových sítí v kmitočtových pásmech 410 – 430 MHz, 450 - 470 MHz a 870 – 876 MHz / 915 - 921 MHz (dále jen "terminály").

Plné znění naleznete ZDE / PDF.

ČTÚ

Článek ze dne 17. května 2004 - pondělí