logo itpoint.cz

Návrh na výplatu dividendy

Představenstvo Českého Telecomu ve čtvrtek schválilo návrh výplaty dividendy za rok 2003 z nerozděleného zisku minulých let ve výši 17 Kč na akcii, v celkové výši 5,476 mld. Kč.

Představenstvo Českého Telecomu ve čtvrtek schválilo návrh výplaty dividendy za rok 2003 z nerozděleného zisku minulých let ve výši 17 Kč na akcii, v celkové výši 5,476 mld. Kč.

Jako rozhodný den pro výplatu dividendy byl navržen 9. červenec 2004, s předpokládanou výplatou dividendy do konce října 2004.

Návrh na výplatu dividendy byl předložen dozorčí radě Českého Telecomu a.s., která na svém dnešním zasedání vyjádřila souhlas, aby představenstvo předložilo tento návrh valné hromadě, která se bude konat 24. června 2004.

Navržená dividenda, která jde nad rámec dividendové politiky prezentované představenstvem společnosti valné hromadě v červnu 2003, odráží silnou finanční pozici společnosti v oblasti tvorby hotovostních toků a dostatek disponibilních zdrojů i po uspokojení potřeb v oblasti rozvojových investic a splácení úvěrů.

Společnost v roce 2003 vykázala v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví konsolidovanou ztrátu ve výši 1,780 mld. Kč. Ztráta byla výsledkem jednorázového odpisu aktiv, který nicméně neměl dopad na hotovostní pozici společnosti.

Český Telecom

Článek ze dne 28. května 2004 - pátek