logo itpoint.cz

Návrh síťového plánu signalizace veřejných telekomunikačních sítí poskytujících veřejně dostupnou telefonní službu

ČTÚ předkládá k připomínkám návrh síťového plánu veřejných telekomunikačních sítí. Český telekomunikační úřad tímto vyzývá odbornou veřejnost, aby ve lhůtě 60 dnů od zveřejnění v Telekomunikačním věstníku dne 20. 4. 2004 uplatnila k předloženému návrhu své připomínky. Prodloužená lhůta pro připomínky byla stanovena s ohledem na složitost a technickou náročnost síťového plánu.

Návrh síťového plánu signalizace veřejných telekomunikačních sítí poskytujících veřejně dostupnou telefonní službu

Český telekomunikační úřad 
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 
Praha dne 31.března 2004
Č.j. 5469/04 – 612

Český telekomunikační úřad předkládá k připomínkám návrh síťového plánu veřejných telekomunikačních sítí. Český telekomunikační úřad tímto vyzývá odbornou veřejnost, aby ve lhůtě 60 dnů od zveřejnění v Telekomunikačním věstníku dne 20.4. 2004 uplatnila k předloženému návrhu své připomínky.

Prodloužená lhůta pro připomínky byla stanovena s ohledem na složitost a technickou náročnost síťového plánu.

Připomínky lze zaslat prostřednictvím redakční rady nebo na e-mail podatelna@ctu.cz.

Plné znění naleznete v níže uvedených PDF dokumentech.

Návrh síťového plánu signalizace veřejných telekomunikačních sítí poskytujících veřejně dostupnou telefonní službu 174,04 kB
Příloha A - Seznam použitých zkratek 113,41 kB
Příloha B - Obrázky k textu 414,77 kB
Příloha 1 - Části signalizačního systému č. 7 252,14 kB
Příloha 2 - Technická specifikace digitálního rozhraní 2 Mbit/s 123,36 kB
Příloha 3 - Technická specifikace MTP 667,99 kB
Příloha 4 - Technická specifikace ISUP 2,44 MB
Příloha 4 - Technická specifikace ISUP - dodatek 1 303,25 kB
Příloha 4 - Technická specifikace ISUP - dodatek 2 74,78 kB
Příloha 5 - Technická specifikace SCCP 523,17 kB
Příloha 6 - Technická specifikace DSS1 120,78 kB
Příloha 7 - Specifikace tónů 219,88 kB

 ČTÚ

Pozn. : Pokud se Vám dokument PDF neotevře ve Vašem prohlížeči, uložte příslušný soubor ("uložit cíl jako") do počítače a pak jej otevřte.

Článek ze dne 16. dubna 2004 - pátek