logo itpoint.cz

Návrh zákona o sdílení dat při výkonu veřejné správy byl rozeslán k připomínkovému řízení

Zákon upravuje sdílení dat mezi orgány veřejné moci v souvislosti s výkonem veřejné správy. Tento zákon se vztahuje na orgány veřejné moci, které vedou informační systém veřejné správy, z něhož mohou být jinému orgánu veřejné moci pro účely správní činnosti poskytovány nebo předávány údaje dálkovým přístupem. Zákon rovněž upravuje činnost orgánů veřejné moci při přebírání a využívání těchto údajů.

Navrhovaný zákon o sdílení dat při výkonu veřejné správy, jehož věcný záměr je předkládán, dotváří právní rámec pro další rozvoj a vzájemnou součinnost informačních systémů veřejné správy, které jsou již upraveny v zákoně č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Zákon upravuje sdílení dat mezi orgány veřejné moci v souvislosti s výkonem veřejné správy. Tento zákon se vztahuje na orgány veřejné moci, které vedou informační systém veřejné správy (dle zákona o informačních systémech veřejné správy), z něhož mohou být jinému orgánu veřejné moci pro účely správní činnosti poskytovány nebo předávány údaje dálkovým přístupem. Zákon rovněž upravuje činnost orgánů veřejné moci při přebírání a využívání těchto údajů.

Zákon je koncipován jakožto obecná úprava sdílení dat z informačních systémů a obsahuje obecné požadavky na registry veřejné správy. Zákon umožní pro výkon veřejné správy získávat informace z informačních systémů veřejné správy a zároveň umožní vybudování systému registrů veřejné správy, které budou sloužit jakožto informační zdroj všem informačním systémům veřejné správy. Cílem zákona je zakotvit principy a pravidla pro sdílení dat v souvislosti s výkonem veřejné správy a zjednodušit tak vzájemnou komunikaci veřejnosti s orgány veřejné moci a orgánů veřejné moci navzájem.

MI ČR

Článek ze dne 20. května 2004 - čtvrtek