logo itpoint.cz

Návrh Změny č. 2 generální licence č. GL - 21/R/2000, ve znění Změny č. 1

ČTÚ předkládá k připomínkám návrh Změny č. 2, ve znění Změny č. 1 generální licence č. GL – 21/R/2000 k provozování datových vysílacích rádiových zařízení provozovaných na vyhrazených kmitočtech z důvodu zachování jednotného znění generální licence č. GL – 21/R/2000 se zněním návrhu Přílohy č. 21/_.2004 pro kmitočtové pásmo 174 – 380 MHz k plánu využití kmitočtového spektra, týkající se podmínky pro poměr doby vysílání k době pauzy.

Český telekomunikační úřad podle § 49 odst. 1 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, předkládá k připomínkám návrh Změny č. 2, ve znění Změny č. 1 generální licence č. GL – 21/R/2000 k provozování datových vysílacích rádiových zařízení provozovaných na vyhrazených kmitočtech z důvodu zachování jednotného znění generální licence č. GL – 21/R/2000 se zněním návrhu Přílohy č. 21/_.2004 pro kmitočtové pásmo 174 – 380 MHz k plánu využití kmitočtového spektra, týkající se podmínky pro poměr doby vysílání k době pauzy.

Ve lhůtě 30 dní ode dne zveřejnění je k návrhu každý oprávněn uplatnit své připomínky.

Připomínky lze zaslat redakční radě nebo na e-mail podatelna@ctu.cz.

Český telekomunikační úřad jako příslušný orgán státní správy podle § 95 bodu 3 písm. d) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, vydává podle § 49 odst. 1 tohoto zákona rozhodnutí o Změně č. 2 generální licence č. GL – 21/R/2000, kterou se mění generální licence č. GL – 21/R/2000 k provozování datových vysílacích rádiových zařízení provozovaných na vyhrazených kmitočtech, ve znění Změny č. 1.

Plné znění naleznete ZDE / PDF.

ČTÚ

Článek ze dne 17. května 2004 - pondělí