logo itpoint.cz

Nebezpečí vysokých telefonních účtů kvůli Nečekanému paušálu na dial-up internet

Sdružení Zástupci uživatelů internetu ČR po analýze dosavadních informací a stanovisek od Českého Telecomu, ČTÚ a alternativních operátorů se rozhodlo vydat varování pro případné zájemce o vytáčený přístup k internetu pomoci programů Telefon Víkend a Telefon Volno. Jaká je realita ...

Sdružení ZUI ČR (Zástupci uživatelů internetu ČR) po analýze dosavadních informací a stanovisek od Českého Telecomu, ČTÚ a alternativních operátorů se rozhodlo vydat varování pro případné zájemce o vytáčený přístup k internetu pomoci programů Telefon Víkend a Telefon Volno. Jaká je realita.

Bezprostředně poté, co společnost Český Telecom zavedla nové cenové programy Telefon Víkend a Telefon Volno (a nadstavbové balíčky Víkend a Volno), zahrnující neomezený počet 30-minutových místních a meziměstských hovorů již ve své základní ceně, objevily se v médiích úvahy o tom, že tyto cenové programy a balíčky lze využít nejen pro hlasové hovory, ale také pro vytáčené připojení k Internetu (tzv. dial-up). Uživateli, který by se podle takovéto úvahy zachoval, však hrozí, že mu budou uskutečněná připojení naúčtována samostatně, podle skutečně provolaných minut (standardní minutovou sazbou pro Internet, podle jeho cenového programu).

Zmíněné úvahy médií vycházely ze skutečnosti, že k Internetu je stále možné se připojovat přes tzv. geografická čísla (například přes číslo 222 111 993), určená právě pro místní a meziměstské hlasové hovory. Z toho pak bylo odvozováno, že volání na tato čísla (v délce do 30 minut) by byla zahnuta do paušálně hrazených hovorů (v době víkendu, resp. mimo špičku), a uživatel by za ně neplatil již nic navíc - byť by se fakticky nejednalo o místní či meziměstská hlasová volání, ale o vytáčené připojení k Internetu.

Takovéto úvahy se objevily například v článcích :

Proti těmto úvahám však hovoří dvě významné skutečnosti :

"Jak vyplývá z obchodních podmínek služeb, Telefon Víkend a Telefon Volno nabízí bezplatná (v rámci paušálu) místní a meziměstská volání - nikoliv připojení k internetu," uvedl mluvčí Českého Telecomu Vladan Crha s tím, že zákazníkům bude Telecom za připojení k internetu účtovat normální minutovou cenu podle programu, který mají. (MF dnes, 10.9.2004)

Celá situace kolem možnosti či nemožnosti využití nových cenových programů a balíčků Víkend a Volno je bohužel stále ještě poněkud nejasná. Chybí zejména závazné oficiální vyjádření Českého Telecomu ohledně toho, jak bude zpoplatňovat volání na existující geografická čísla, která v rozporu s platným číslovacím plánem poskytují možnost vytáčeného přístupu k Internetu. K dispozici je pouze citované vyjádření tiskového mluvčího ČTc pro média.

K nejasnostem přispívá i skutečnost, že nejméně jedno z geografických čísel, na kterých je v rozporu s číslovacím plánem stále ještě poskytován vytáčený přístup k Internetu, patří samotnému Českému Telecomu.

Sdružení ZUI ČR považuje za správné upozornit uživatele na tento stále ještě neujasněný stav i na vysokou pravděpodobnost toho, že vytáčená připojení k Internetu přes geografická čísla budou explicitně účtována (po minutách) i majitelům cenových programů a balíčků Víkend a Volno.

Současně důrazně požadujeme zavedení skutečných paušálů pro vytáčený přístup k Internetu, a to v takové podobě, která umožní volnou soutěž poskytovatelů služeb a co možná největší přizpůsobení nabízených služeb potřebám koncových uživatelů.

ZUI

Článek ze dne 13. září 2004 - pondělí