logo itpoint.cz

Nedostatečná ochrana investic arbitrážní řízení Tele2 versus ČR

Lucemburská mateřská společnost telekomunikačního operátora Tele2 uvažuje o zahájení arbitrážního řízení s Českou republikou z důvodu nedostatečné ochrany svých investic v České republice. České úřady nedokázaly zabránit Českému Telecomu ve vázání poplatků za volání s měsíčním pronájmem telefonní linky. Přestože je tento typ nabídky nezákonný a podle evropských soutěžních úřadů omezuje přístup spotřebitelů k levnějšímu volání, české úřady situaci tolerují !!!

Lucemburská mateřská společnost telekomunikačního operátora Tele2 uvažuje o zahájení arbitrážního řízení s Českou republikou z důvodu nedostatečné ochrany svých investic v České republice.

České úřady nedokázaly zabránit Českému Telecomu ve vázání poplatků za volání s měsíčním pronájmem telefonní linky. Přestože je tento typ nabídky nezákonný a podle evropských soutěžních úřadů omezuje přístup spotřebitelů k levnějšímu volání, české úřady situaci tolerují.

V souladu se zákonem o telekomunikacích by zákazníci měli platit Českému Telecomu pouze jednotný měsíční poplatek za připojení k pevné telefonní síti (pronájem HTS) a dále pak mít možnost svobodné volby operátora, který jim bude poskytovat telefonní služby.

Aby volba operátora byla pro zákazníky méně atraktivní, začal Český Telecom v roce 2001 nabízet takzvané "cenové balíčky". Cenové balíčky zahrnují službu připojení k pevné síti a volný kredit respektive volné minuty na telefonování. V situaci, kdy Český Telecom spojuje služby poskytované na trzích, na kterých má dominantní postavení, a nabízí balíčky za cenu podstatně nižší, než je souhrnná cena předmětných služeb poskytovaných odděleně, představuje jeho jednání porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže.

Toto jednání rovněž odrazuje miliony domácností a společností od využívání volby operátora a placení nižších poplatků za telekomunikační služby. I přes opakované stížnosti společnosti Tele2 i jiných operátorů a zahájení šetření Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, Český telekomunikační úřad dosud neodvolal svůj souhlas s cenovými balíčky, udělený Českému Telecomu v roce 2001.

"Jsme přesvědčeni, že nabídka cenových balíčků Českého Telecomu porušuje nejen české, ale také evropské zákony o hospodářské soutěži. Tyto zákony jsou přitom již nyní pro Českou republiku závazné. Společnost Tele2 proto vnímá tolerování těchto balíčků ze strany českého státu jako neoprávněné zvýhodňování dominantního operátora, které dlouhodobě poškozuje její obchodní zájmy. Naše mateřská společnost proto uvažuje o podání stížnosti Evropské komisi a o zahájení právních kroků, které by vedly k zajištění ochrany našich investic v České republice," říká Lukáš Kubín, marketingový ředitel společnosti Tele2, s.r.o.

Společnost Tele2 je vedoucím evropským alternativním poskytovatelem telekomunikačních služeb. Své služby poskytuje více než 24 milionům zákazníků ve 24 evropských zemích. Společnost nabízí produkty a služby pevné a mobilní telefonie, služby přístupu k internetu, datové sítě, kabelové televize a služby týkající se obsahu. Společnost Tele2 byla založena v roce 1993 a její akcie jsou kótovány na stockholmské burze a burze Nasdaq.

Tele2

Článek ze dne 2. června 2004 - středa