logo itpoint.cz

NextiraOne poskytovala outsourcované hlasové služby pro italské předsednictví summitu Evropské unie

Společnost NextiraOne oznámila, že poskytovala outsourcované hlasové služby v rámci všech akcí summitu Evropské unie během italského předsednictví. NextiraOne byla vybrána společností Telecom Italia, která byla oficiálním technologickým partnerem pro období italského předsednictví.

Společnost NextiraOne oznámila, že poskytovala outsourcované hlasové služby v rámci všech akcí summitu Evropské unie během italského předsednictví.

NextiraOne byla vybrána společností Telecom Italia, která byla oficiálním technologickým partnerem pro období italského předsednictví, přičemž pronajímala své hlasové služby instituci Presidenza del Consiglio dei Ministri, vládní organizaci zajišťující italskému premiérovi administrativní podporu.

NextiraOne má s Telecom Italia dobré a dlouhodobé vztahy. V minulosti např. NextiraOne zařizovala na žádost největšího italského operátora služby hlasové sítě během summitu NATO-Rusko v květnu 2002 v římském Practica di Mare.

Během předsednictví Itálie zajišťovala NextiraOne svými komunikačními službami 16 různých mítinků od července do prosince 2003. Každý mítink se konal na jiném místě za přítomnosti politiků a novinářů z celé Evropské Unie.

Počet hlasových přípojek požadovaných na každém setkání se ve 14 případech pohyboval mezi 200 až 700, zatímco dva největší celoevropské summity věnované diskusi o evropské ústavě bylo nutno zabezpečit 2 000 resp. 3 000 přípojkami.

Hlasová řešení pro potřeby summitu Evropské Unie byla postavena na různých typech PABX přepínačů značky Alcatel v závislosti na počtu účastníků a komunikačních linek. Každá instalace byla firmou NextiraOne konfigurována 7 dní před zahájením mítinku a koordinována (vedle spolupráce s Telecom Italia) s dalšími dodavateli z různých oblastí včetně zařizování konferenčního zázemí, aranžmá, osvětlovací a audiovizuální techniky.

NextiraOne poskytovala pro každou akci podporu 24 hodin denně 7 dní v týdnu; návrh, implementaci a testování sítě; a demontáž techniky po skončení.

NextiraOne

Článek ze dne 26. ledna 2004 - pondělí