logo itpoint.cz

Nokia dodá pro nizozemský T-Mobile rádiové sítě třetí generace WCDMA

Dodávky již byly zahájeny a síť by měla být uvedena do provozu během druhé poloviny roku 2004, přičemž potencionálně bude schopna poskytovat pokročilé mobilní multimediální služby více než dvěma milionům uživatelů.

Bylo potvrzeno, že společnost Nokia se stane výhradním dodavatelem rádiové sítě třetí generace WCDMA pro společnost T-Mobile v Nizozemsku. Zmíněný obchod byl uzavřen v rámci mezinárodní rámcové smlouvy, na jejímž základě si společnost T-Mobile International, která je jedním z předních světových mobilních operátorů, zvolila společnost Nokia jakožto svého hlavního dodavatele infrastrukury pro budované sítě třetí generace WCDMA v Evropě.

Dodávky již byly zahájeny a síť by měla být uvedena do provozu během druhé poloviny roku 2004, přičemž potencionálně bude schopna poskytovat pokročilé mobilní multimediální služby více než dvěma milionům uživatelů.

Podle uzavřené smlouvy se společnost Nokia stává dodavatelem zařízení pro rádiový přístup třetí generace, systému Nokia NetAct pro řízení sítě a služeb, a dále také rozsáhlé řady služeb včetně instalace, uvedení do provozu, integrace, projektového řízení a údržby.

"Jsme rádi, že můžeme dále rozvíjet naši dlouhodobou a úspěšnou obchodní spolupráci se společností T?Mobile Netherlands a že nyní kromě produktů a služeb druhé generace můžeme nabídnout také produkty a služby třetí generace a můžeme tak napomoci společnosti T-Mobile Netherlands v dalším zvyšování podílu dosaženého na konkurenčním nizozemském mobilním trhu," uvedl Robin Lindahl, viceprezident a generální ředitel Nokia T-Mobile Customer Business Team.

"V letošním roce zahajuje svůj komerční provoz mnoho sítí třetí generace. Technologie třetí generace WCDMA jsou skutečně efektivním řešením pro poskytování multimediálních služeb náročných na přenosovou kapacitu při nejnižších nákladech a jsme přesvědčeni, že v okamžiku, kdy se operátoři rozhodnou investovat do multimediálních sítí, stanou se tyto sítě hlavní platformou pro rádiový přístup," dodává R. Lindahl.

Nokia

Článek ze dne 25. února 2004 - středa