logo itpoint.cz

Nokia spolupracuje na spuštění sítě třetí generace v prvním pilotním městě společnosti Orange

Síť WCDMA dodaná společností Nokia začíná poskytovat služby třetí generace ve francouzském Toulouse Společnost Orange France zahájila v Toulouse předběžný provoz první komerční sítě třetí generace za použití rádiové sítě společnosti Nokia. Dodávkou sítě pro Toulouse, první pilotní město, v němž budou poskytovány služby třetí generace.

Síť WCDMA dodaná společností Nokia začíná poskytovat služby třetí generace ve francouzském Toulouse Společnost Orange France zahájila v Toulouse předběžný provoz první komerční sítě třetí generace za použití rádiové sítě společnosti Nokia. Dodávkou sítě pro Toulouse, první pilotní město, v němž budou poskytovány služby třetí generace, upevňuje Nokia své postavení hlavního partnera skupiny Orange pro dodávky rádiových sítí třetí generace. Jedná se o předběžné spuštění první komerční sítě třetí generace ve Francii.

Kromě Toulouse dodává Nokia své sítě třetí generace WCDMA do severních, východních a jihozápadních regionů Francie. Ke spuštění sítí dodaných společností Nokia dojde v těchto regionech a ve Velké Británii v nadcházejících týdnech.

Kromě síťového vybavení poskytuje Nokia také kompletní soubor profesionálních služeb, včetně provozních a údržbových služeb s vysokou přidanou hodnotou. Nokia dodává toto vybavení a služby v rámci smlouvy, jejíž uzavření bylo oznámeno 16. září 2003.

"Společná vize globální mobility neměla dosud takové opodstatnění jako nyní, kdy jsme svědky rozsáhlého komerčního nástupu služeb třetí generace WCDMA," říká Damien Santé, Account Director obchodní skupiny Networks společnosti Nokia. "Naše strategické partnerství se skupinou Orange překračuje hranice pouhých dodávek moderní infrastruktury vybavené technologií WCDMA. Se společností Orange úzce spolupracujeme na optimalizaci jejích rádiových sítí WCDMA a na zvyšování koncového výkonu aplikací založených na technologii WCDMA. Jedinečné řešení společnosti Nokia poskytuje zákazníkům skupiny Orange ve Velké Británii a Francii odrazový můstek k inovativním mobilních službám."

"V pilotních městech si mohou zákazníci společnosti Orange vyzkoušet nejpokročilejší mobilní multimediální služby, které spojují uživatele novým způsobem: nejen prostřednictvím hlasu, ale také prostřednictvím rychlých a nákladově efektivních služeb, jako je televizní vysílání, přenos videa a mezipodnikové aplikace," dodává. "Nokia je přesvědčena, že technologie třetí generace WCDMA bude hlavní rádiovou platformou, pokud budou operátoři celosvětově pokračovat v investicích do multimediálních sítí."

Nokia má rozsáhlé praktické zkušenosti a odborné znalosti v oblasti implementace sítí třetí generace. Do této chvíle dodala Nokia svá zařízení pro devět z 21 komerčních sítí WCDMA na světě. Kromě toho má Nokia 39 veřejných referencí v oblasti zařízení třetí generace a buduje 26 sítí třetí generace WCDMA v 15 zemích.

Nokia

Článek ze dne 6. května 2004 - čtvrtek