logo itpoint.cz

Nové informační centrum Sdružení obrany spotřebitelů v Liberci

Od 8. září začíná sloužit spotřebitelům nové informační centrum Sdružení obrany spotřebitelů ČR. V bezplatné poradně v Oldřichově ulici 836 v Liberci mohou spotřebitelé konzultovat svůj spotřebitelský problém každou středu od 14 do 17 hodin. Návštěvu v poradně se doporučuje sjednat telefonicky předem na čísle 485 148 356.

Od 8. září začíná sloužit spotřebitelům nové informační centrum Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS). V bezplatné poradně v Oldřichově ulici 836 v Liberci mohou spotřebitelé konzultovat svůj spotřebitelský problém každou středu od 14 do 17 hodin.

Nové Spotřebitelské informační centrum SOS v Liberci III., Oldřichově ulici 836 se podařilo otevřít po dlouhém úsilí. Umožní spotřebitelům v této části republiky osobně konzultovat své spotřebitelské problémy, nejen využívat telefonickou poradenskou linku či poradnu na webových stránkách SOS www.spotrebitele.info.

Spotřebitelé najdou v informačním centru nejen poradnu, ale budou si moci odsud odnést i informační materiály. Návštěvu v poradně se doporučuje sjednat telefonicky předem na číslech tel.: 485 148 356; fax: 485 148 355, případně využít e-mail adresy liberec@spotrebitele.info.

"Rostoucí zájem spotřebitelů o možnost poradit se o svém spotřebitelském problému nás vedl k ještě usilovnější snaze informační centrum v Liberci otevřít. Rostoucí sebevědomí spotřebitelů potvrzuje oprávněnost existence spotřebitelské organizace, jakou se už dvanáctým rokem snaží být naše Sdružení obrany spotřebitelů České republiky," řekl František Lobovský, předseda Republikového výboru SOS a dodal: "SOS sice nemůže vstupovat do sporů spotřebitele s podnikatelem, poskytuje však rady, šíří informace formou letáků, brožur a CD a hájí spotřebitele v situacích, kdy síly jednotlivce nestačí."

Spotřebitelská informační centra SOS působí již v deseti krajích České republiky a počet dotazů, upozornění a stížností, na které budou poradci SOS v letošním roce reagovat, zřejmě překoná podle odhadů Sdružení číslo 10 000, což je další nárůst ve srovnání s loňským rokem.

"Četné podněty, s nimiž do poraden SOS spotřebitelé přicházejí, předává naše spotřebitelská organizace příslušným dozorovým orgánům, které mají možnost využít ve prospěch spotřebitelů své kompetence," připomněl F. Lobovský. Jak zdůraznil, SOS navíc hodlá v letošním roce využít ustanovení § 25 Zákona o ochraně spotřebitele, jež dává spotřebitelské organizaci možnost na základě získaných podnětů podat návrh k soudu na zahájení řízení o zdržení se protiprávního jednání ve věci ochrany práv spotřebitelů.

"Služby osobních poraden SOS jsou pro klienty bezplatné, zdarma funguje také poradna na internetových stránkách SOS www.spotrebitele.info," zdůraznila Ivana Picková z SOS. "Jedinou placenou službou je poradenská linka SOS po telefonu, která bude v těchto dnech zprovozněna na novém telefonním čísle 900 08 08 08 se sazbou 8 Kč za minutu. Změna čísla a ceny umožní nyní nově spotřebitelům dovolat se na poradenskou telefonní linku ze sítí všech mobilních operátorů i veřejných automatů a pevných telefonních stanic, nejsou-li blokované pro volání na linky se zvýšeným tarifem. Operativní konzultace problému bývá podle našich poznatků velmi důležitá zejména v situacích, kdy odkladem může dojít k velmi výraznému a nevratnému porušení spotřebitelských práv," připomněla Picková.

SOS

Článek ze dne 8. září 2004 - středa