logo itpoint.cz

Nové služby na Portálu veřejné správy

Od ledna 2004 jsou prostřednictvím Portálu veřejné správy zveřejňována základní data katastru nemovitostí a jednotlivá vydání Obchodního věstníku. Tištěná verze Obchodního věstníku i její distribuce budou po dobu 2 let zajišťovány stejným způsobem jako dosud vydavatelstvím Economia, za rozhodující je považována elektronická verze Obchodního věstníku a doba, kdy byly informace na Portálu zveřejněny.

Katastr nemovitostí

Od ledna 2004 jsou prostřednictvím Portálu veřejné správy zveřejňována základní data katastru nemovitostí. Uživatelům je umožněno dálkově a zdarma ověřit pořadí a průběh vyřizování žádostí o zápis do katastru a zjistit základní údaje o konkrétní parcele a budově. Ministerstvo informatiky a Český úřad zeměměřičský a katastrální očekávají, že tato nová služba povede ke zprůhlednění vyřizování žádostí na katastrálních úřadech, které je často označováno za pomalé a problematické.

Obchodní věstník

Od ledna 2004 jsou na Portálu veřejné správy zdarma zveřejňována jednotlivá vydání Obchodního věstníku. Novelou nařízení vlády zabezpečuje od 1. ledna 2004 vydávání Obchodního věstníku Ministerstvo informatiky prostřednictvím Portálu veřejné správy. Tištěná verze Obchodního věstníku i její distribuce budou po dobu 2 let zajišťovány stejným způsobem jako dosud vydavatelstvím Economia. Za rozhodující je považována elektronická verze Obchodního věstníku a doba, kdy byly informace na Portálu zveřejněny.

Na základě smlouvy uzavřené mezi provozovatelem Portálu, společností Testcom servis, a vydavatelstvím Economia zaplatí Economia za příjem a zpracování informací pro uveřejnění v Obchodním věstníku společnosti Testcom servis cenu v řádech milionů ročně. Tato částka bude investována zpět do rozvoje Portálu. Smlouva je uzavřena do 29. února 2004. O dalším postupu Ministerstvo informatiky jedná.

MI ČR

Článek ze dne 14. ledna 2004 - středa