logo itpoint.cz

Novinky u služby Eurotel Data Expres

Eurotel Praha spustila tento měsíc do zkušebního provozu 9 nových CDMA základnových stanic, které posílily kapacitu a pokrytí radiovým signálem pro přístup k službě vysokorychlostního mobilního internetu Eurotel Data Expres v místech se silným provozem. Jedná se zejména o lokality v Praze a okolí Kladna.

Eurotel Praha spustila tento měsíc do zkušebního provozu 9 nových CDMA základnových stanic, které posílily kapacitu a pokrytí radiovým signálem pro přístup k službě vysokorychlostního mobilního internetu Eurotel Data Expres v místech se silným provozem. Jedná se zejména o lokality v Praze a okolí Kladna. V uplynulém měsíci spustila společnost Eurotel dvě nové základnové stanice také na Moravě, v oblasti Břeclavi a Znojma. Do počátku roku 2005 tak přibude celkem 100 nových základnových stanic.

"Tímto krokem i nadále naplňujeme náš závazek zákazníkům, který jsme deklarovali již při spuštění služby Eurotel Data Expres," uvedl Michal Heřman, generální ředitel společnosti Eurotel. ."Ten spočívá především ve výrazném posilování kapacity a v neustálém rozšiřování pokrytí službou na území České republiky", dodal Michal Heřman.

Oblasti rozšíření sítě byly zvoleny na základě vyhodnocení dosavadního provozu v síti a stále se zvyšujícího zájmu zákazníků o tuto službu. Společnost Eurotel chce těmito novými investicemi do navýšení kapacity a rozšíření pokrytí vyjít vstříc všem stávajícím i novým zákazníkům, kteří projevují zájem o nejrychlejší vysokorychlostní mobilní internet na bázi technologie CDMA. Plánované rozšíření pokrytí pro přístup ke službě Eurotel Data Expres bude v závislosti na vystavení potřebných povolení ze strany ČTÚ provedeno v průběhu měsíců listopadu a prosince 2004, v některých oblastech může být dokončeno počátkem roku 2005.

V souvislosti s průběžně vyhodnocovanými podněty od zákazníků, připravil výrobce GTRAN/Flextronics na základě žádosti společnosti Eurotel novou verzi programového vybavení pro CDMA modem GPC-6420. Upravené modemy jsou v distribuci od minulého týdne. Tato SW verze výrazně zvyšuje spolehlivost modemu.

Službu Eurotel Data Expres využívá v této době již více než 16 000 zákazníků. Výhodou této služby je, že pokrytí potřebným radiovým signálem se v tento okamžik blíží 75% populace v České republice a bude dále rozšiřováno. Co se týče rychlosti připojení, maximální dosažitelná rychlost překračuje 2 Mbps. V nominálně zatížené síti a obvyklých příjmových podmínkách lze očekávat rychlost blízkou 256 kbps. Maximální rychlost odesílání (uplink) je u technologie EV-DO Rev.0 153 kbps. Služba Eurotel Data Expres nabízí nejen nejrychlejší mobilní přístup k internetu v ČR, ale i nejkratší dobu odezvy (RTT 120-180ms) v mobilní síti, která dále zrychluje zobrazování WWW stránek a zákazníkům umožňuje i zapojení do některých on-line her.

Pro provoz služby Eurotel Data Expres je potřeba pouze jeden hardwarový balíček, který si zákazník snadno nainstaluje sám. V rámci vánoční promo kampaně společnost Eurotel nabízí svým zákazníkům při uzavření smlouvy na dobu 24 měsíců aktivaci služby za poplatek 1782,- Kč a CDMA modem za pouhou 1 Kč,-.

V případě podpisu smlouvy na 12 měsíců zaplatí zákazník za celý hardwarový balíček cenu 995,- Kč. Tato nabídka je časově omezená a platí do 31.12. 2004.

Eurotel

Článek ze dne 12. listopadu 2004 - pátek