logo itpoint.cz

Nový Siemens CX70 představuje první mobilní telefon s funkcí Push and Talk

CX70 je první mobilní telefon firmy Siemens s funkcí "Push and Talk" (PaT), díky níž telefon funguje v mobilních sítích jako přenosná vysílačka. Služba usnadňuje komunikaci s přáteli či kolegy a přináší nový prvek bezprostřednosti do oblasti mobilní komunikace. Díky "Push and Talk" lze pouhým stiskem tlačítka dojednávat schůzky na poslední chvíli, šířit informace, koordinovat pracovní úkoly nebo jednoduše zůstat ve spojení s ostatními.

CX70 je první mobilní telefon firmy Siemens s funkcí "Push and Talk" (PaT), díky níž telefon funguje v mobilních sítích jako přenosná vysílačka. Služba usnadňuje komunikaci s přáteli či kolegy a přináší nový prvek bezprostřednosti do oblasti mobilní komunikace. Díky "Push and Talk" lze pouhým stiskem tlačítka dojednávat schůzky na poslední chvíli, šířit informace, koordinovat pracovní úkoly nebo jednoduše zůstat ve spojení s ostatními.

"Push and Talk" funguje tak, že uživatel nejprve v seznamu zvolí osoby, se kterými chce hovořit. Stisknutím tlačítka jsou všichni vybraní adresáti okamžitě přizváni k hovoru a mohou buď přijmout, nebo odmítnout. Jakmile se všichni účastníci přihlásí, stiskne volající tlačítko PaT a zahájí hovor, který všichni slyší současně. Díky stálému spojení ("Always On"), jež umožňuje technologie GPRS, odpadá časově náročné sestavování hovoru a kdokoliv z účastníků na něj může okamžitě reagovat pomocí tlačítka PaT. Komunikace probíhá vždy pouze jedním směrem, nicméně platí, že kdo první stiskne tlačítko PaT, ten mluví první.

Push and Talk je sice obdobou klasických radiových vysílaček, dokáže však daleko víc. Jelikož jde o službu využívající mobilních sítí, lze PaT používat kdekoliv, dokonce i mezinárodně. Zřejmou bezpečnostní výhodou je, že skupinové hovory PaT slyší vždy pouze registrovaní účastníci. Možnost využití "Push and Talk" se rozšiřuje postupně podle toho, jak operátoři službu zavádějí ve svých sítích.

Podle oborových analytiků z Northstream AB dojde díky "Push and Talk" ke zvýšení provozu v mobilních sítích. Mobilní hlasové "chatování" doplňuje službu SMS a eliminuje složité sestavování konferenčních hovorů. Tato mobilní služba bude brzy schopna nahradit tradiční radiovou komunikaci nákladních přepravců, kurýrních společností, taxislužeb či stavebních firem. Mezi soukromými uživateli má "Push and Talk" šanci stát se novým trendem, např. i díky možnosti zřizování otevřených diskuzních PaT fór.

"Push and Talk je novou službou pro široký trh," uvádí Lothar Pauly, člen představenstva divize Mobilní informace a komunikace společnosti Siemens. "Tato služba je zajímavá nejen pro podnikatele a pracovníky v terénu, ale představuje atraktivní nabídku i pro mladé lidi, kluby a sdružení, tj. pro každého, kdo chce udržovat kontakt s mnoha lidmi, ať už soukromě, nebo služebně."

Vedle volitelné funkce PaT (v závislosti na nabídce příslušného operátora) nabízí CX70 i podporu 3-D Java a velký displej s vysokým rozlišením s 65 536 barvami. Služba "Push and Talk" je již mnoho let populární ve Spojených státech, kde podle studie společnosti Zelos figuruje na druhém místě v seznamu žádoucích funkcí mobilního telefonu, hned po barevném displeji. Nezbytnou podmínkou pro další rozšíření technologie "Push and Talk" je zajištění snadné výměny informací mezi různými mobilními sítěmi a zařízeními.

Siemens jako vedoucí firma v oblasti mobilních skupinových hovorů podporuje kompatibilitu všech komponent PaT na bázi systému IMS (IP Multimedia Subsystem). IMS poskytuje nosnou a otevřenou technologii prostřednictvím paketového přenosu dat v sítích GPRS a UMTS. Mobilní telefon CX70 umožňuje přístup do sítí IMS a je vybaven standardním PaT klientem, který zajišťuje bezproblémovou komunikaci s telefony ostatních výrobců a většinou síťových infrastruktur. IMS je navíc řídicí vrstvou pro budoucí inovativní mobilní služby, jako jsou přenos videa, systémy pro výměnu multimediálních zpráv a aplikace virtuální reality. Lothar Pauly dodává : "Díky funkci Push and Talk přes IMS mají naše telefony vestavěnou budoucnost již dnes."

Fotografie, obrázky a další informace o Push and Talk najdete na zvláštních stránkách věnovaných PaT : www.siemens-mobile.com/pushandtalk.

Mobilní telefon CX70 bude v České republice k dispozici ve 4. čtvrtletí 2004.

Siemens

Článek ze dne 23. srpna 2004 - pondělí